Thema • Kansen op de arbeidsmarkt
Iedereen kan werken in de gastvrijheidssector, jong of oud, vitaal of minder valide. In de gastvrijheidssector werken dan ook meer dan 400.000 mensen met veel toewijding en plezier. Werken in de sector betekent werken in teams, samen gaan voor het welbehagen van onze gasten. In net zulke gezonde en veilige omstandigheden als waarin de gasten verblijven.

Werken in de gastvrijheidssector is sociaal en vooral met zorg voor elkaar en onze gasten. Iedereen is welkom in ons team en er zijn mogelijkheden genoeg om hiermee aan de slag te zijn.

Gastvrij Nederland wil dat werken in de sector veilig en verantwoord is, want dat bepaalt ook de beleving van onze gasten. Het flexibel inzetten van mensen zonder onnodige administratie en overbodige verplichtingen en afdrachten is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Dan is er ook ruimte om stage en leerwerkplekken voor kwetsbare groepen goed in te richten en ook hun de zorg en aandacht te bieden die nodig is. Wel binnen de financiële marges, want in Nederland is 40% van de kosten arbeidskosten, terwijl dit voor omliggende landen 20% bedraagt.

Het is daarom belangrijk om werken in de gastvrijheidsector voor iedereen toegankelijk te houden. 

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling.
Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag