Thema • Een slagvaardige overheid
Gastvrij Nederland en haar leden willen een goede gesprekspartner zijn voor de overheid. Het ondernemerschap in de gastvrijheidssector kenmerkt zich door verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit. Hieruit ontstaan de beste ideeën om te ondernemen, binnen de maatschappelijke behoeften en mogelijkheden. Ondernemers willen ideeën uitvoeren en graag meedenken over (gebieds)ontwikkelingen met de overheid. 

Maar de overheid heeft zoveel taken op zich genomen, dat het overzicht volledig verloren is gegaan. Veel ondernemers in de gastvrijheidssector hebben te maken met verschillende overheidslagen. Zeker wanneer ideeën van invloed zijn op ruimtelijke plannen, dan is de bestuurlijke drukte voor ondernemers niet meer te volgen. 

Dit geldt overigens niet alleen voor de lokale overheid, maar ook voor de Rijksoverheid. Beleid en regelgeving voor Gastvrij Nederland wordt gemaakt door minimaal vijf verschillende ministeries. Bovendien zijn deze regels vaak nog zo opgesteld dat lokale overheden autonome bevoegdheden krijgen om aanvullende regels te stellen. Hierdoor is regelgeving vaak niet eenduidig.

De veelheid aan bestuurlagen en toezichthouders heeft soms directe conflicten met de overheid tot gevolg. Maar veel vaker remt dit het ondernemerschap in de sector.
Gastvrij Nederland wenst  een kleinere, slagvaardige overheid met een helder beeld van haar taken. Vertrouwen tussen ondernemer en overheid is hierbij sleutel voor goede samenwerking.

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling.
Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag