Thema • Een gunstig vestigingsklimaat
De gastvrijheidssector draagt bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de omgeving. Restaurants, musea, theaters, dierentuinen, internationale congressen en evenementen trekken mensen aan. Mensen die willen ontspannen en opladen voor de nieuwe werkdag. Door de aanwezigheid van deze voorzieningen ontstaat een aantrekkelijk vestigingsklimaat en meer ruimte voor creatief ondernemerschap.

Of het nu gaat om grote of kleine bedrijven, de aanwezigheid van een aantrekkelijke omgeving stimuleert en motiveert. Dat is in vele opzichten ook aantrekkelijk voor al die andere bedrijven die als toeleverancier of dienstverlener functioneren. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat werkt als een steeds groter wordende magneet die steeds meer bedrijvigheid aantrekt. Dat is juist in de voor Nederland zo belangrijke grensregio’s belangrijk.

Gastvrij Nederland wil een actieve bijdrage leveren om het vestiging-klimaat in Nederland voor alle ondernemers nog aantrekkelijker te maken.

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling. Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag