Thema • Een gezonde samenleving
Onze gasten hebben vertrouwen in de ondernemers in de gastvrijheidsector. Zij gaan ervan uit dat zij naast lekker ook gezond eten en veilig aan het enorme aanbod van activiteiten kunnen deelnemen. Onze gasten willen nieuwe activiteiten en smaken ontdekken. Hiermee levert naast genieten de gastvrijheidssector ook een bijdrage aan een beter en gezonder leven.
 
Ondernemers in de gastvrijheidssector weten dat het niet voldoen aan deze verwachtingen funest is voor de onderneming. Zeker in de huidige Internettijd waarin sociale media en beoordelingswebsites – zoals IENS en Zoover – de kwaliteit en veiligheid borgen.

De gast is kieskeurig en mondig en dat houdt de gastvrijheidssector scherp, maar ook verantwoordelijk. Uitgaan voor jongeren moet vooral leuk en veilig zijn. Ondernemers in de gastvrijheidssector weten als geen ander dat overmatig alcoholgebruik alleen maar leidt tot onnodige risico’s, problemen en kosten. Waar mogelijk nemen onze ondernemers dan ook hun eigen verantwoordelijkheid. Het is echter wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de jongeren – en eventueel de ouders – ook aangesproken kunnen worden door de overheid op hun gedrag.

Gastvrij Nederland wil samen met de overheid streven naar een gezonde en veilige samenleving. Waar dat kan binnen de grenzen van het ondernemerschap, waar het moet met de eenduidige harde hand van de overheid.

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling.
Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag