Onze leden
Postadres
Postbus 70
3956 ZS Leersum

Bezoekadres
Maarsbergseweg 20
3956 KW Leersum

Telefoon: 0343-439489
Fax: 0343-439470
Website: www.vvv.nl
E-mail:  info@vvvnederland.nl

VVV Nederland

VVV Nederland zet zich in als koepelorganisatie van de (groot)stedelijke/regionale bureaus voor toerisme en de VVV-organisaties in Nederland voor het belang en de ontwikkeling van de vrijetijdsindustrie in Nederland, met het accent op binnenlands toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding.
VVV Gastvrijheidsformule
Om de kwaliteit te kunnen leveren die zowel consumenten als het bedrijfsleven en de overheid verwachten van de VVV-dienstverlening, is het recht om het VVV-merk en -logo te mogen voeren verankerd in de VVV gastheerschapformule. Integraal onderdeel van deze formule is een set van kwaliteitscriteria die gesteld worden aan presentatie, dienstverlening, bedrijfsvoering en organisatie.

Als gastheer vertegenwoordigt de VVV de belangen van het bedrijfsleven en de overheid. Zij hebben baat bij de ontwikkeling en bevordering van toerisme, recreatie en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding. Vanwege het economische belang en als draagvlak voor maatschappelijke functies. Juist als gastheer, die in direct contact staat met de klant, kan de VVV bedrijfsleven en overheden ook goed van dienst zijn als adviseur. Hierbij is de VVV onafhankelijk en dient zij het collectieve belang.
Bezoek website VVV Nederland
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag