Onze leden
Postadres:

Postbus 329

3850 AH Ermelo

Bezoekadres:

Stationsstraat 2a

3851 NH Ermelo
info@vvem.nl 

0341-559504

VVEM

De VVEM is eind 2000 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de evenementenbranche en vertegenwoordigt zo'n 100 bedrijven uit verschillendehoeken van de evenementenbranche. Organisatoren, locatieverstrekkers en leveranciers hebben hun krachten gebundeld om de branche naar een hoger niveau te tillen.De VVEM heeft zich in de afgelopen jaren opgewerkt tot dé brancheorganisatie voor de (publieks)evenementenbranche.
De VVEM behartigt en verdedigt de belangen van haar leden. Zij wil de vakkennis vastleggen en verhogen en ondersteunt en stimuleert daarin de aangesloten leden. De VVEM verzorgt voor leden op professionele wijze informatieoverdracht. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit worden als kenmerken uitgedragen.Er worden samenwerkingsverbanden met andere brancheverenigingen aangegaan. Als serieuze gesprekspartner voor de overheid wordt gewerkt aan regelgeving binnen de evenementenbranche. Via vakgroepen worden bepaalde speerpunten zoals ARBO en Publieksveiligheid uitgewerkt om zo tot branchebrede oplossingen te komen.

De leden die in 2010 deel uitmaken van het bestuur zijn:
  • Voorzitter: Hèrald van de Bunt (Gelredome)
  • Penningmeester: Yvo Hütte (Traffic Support) 
  • Secretaris: Gert Jan Brouwer (Frontline Rigging) 
  • Bestuurslid: Gerard van Duykeren (V.E.H.B.) 
  • Bestuurslid: Menno Hoezee (Mega Facilitair) 
  • Bestuurslid: Marco de Koff (Ampco Flashlight Group)
Bezoek website VVEM
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vno-ncw.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag