Onze leden
Postadres: 
Postbus 693
4200 AR Gorinchem

Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
info@vvem.nl 

Tel: 0183-822946

VVEM

De VVEM is eind 2000 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de evenementenbranche en vertegenwoordigt zo'n 100 bedrijven uit verschillendehoeken van de evenementenbranche. Organisatoren, locatieverstrekkers en leveranciers hebben hun krachten gebundeld om de branche naar een hoger niveau te tillen.De VVEM heeft zich in de afgelopen jaren opgewerkt tot dé brancheorganisatie voor de (publieks)evenementenbranche.
De VVEM behartigt en verdedigt de belangen van haar leden. Zij wil de vakkennis vastleggen en verhogen en ondersteunt en stimuleert daarin de aangesloten leden. De VVEM verzorgt voor leden op professionele wijze informatieoverdracht. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit worden als kenmerken uitgedragen.Er worden samenwerkingsverbanden met andere brancheverenigingen aangegaan. Als serieuze gesprekspartner voor de overheid wordt gewerkt aan regelgeving binnen de evenementenbranche. Via vakgroepen worden bepaalde speerpunten zoals ARBO en Publieksveiligheid uitgewerkt om zo tot branchebrede oplossingen te komen.

De leden die deel uitmaken van het bestuur zijn:
  • Voorzitter: Hèrald van de Bunt (Gelredome)
  • Penningmeester: Marco de Koff (Ampco Flaslight Group) 
  • Secretaris: Gert Jan Brouwer (Frontline Rigging) 
  • Bestuurslid: Gerard van Duykeren (V.E.H.B.) 
  • Bestuurslid: Menno Hoezee (Tentconsultants International) 
  • Bestuurslid: Ruben Brouwer (Mojo Concerts)
  • Bestuurslid: Stef Luteijn (ID&T) 
Bezoek website VVEM
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag