Onze leden
Postadres
Postbus 102
3970 AC Driebergen

Bezoekadres
Hoofdstraat 82
3972 LB Driebergen

Telefoon: 0343-524700
Fax: 0343-524701
E-mail: info@recron.nl
Website: www.recron.nl

Recron

RECRON, de vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden.
Kernactiviteiten en bestuur
RECRON kent een gedecentraliseerde organisatie, gericht op regio's en bedrijfsgroepen. Iedere regio en bedrijfsgroep heeft een eigen bestuur.

RECRON kent de bedrijfsgroepen:
  • Kampeer- en Bungalowbedrijven
  • Sauna's en Thermen 
  • Zwembaden 
  • Groepsaccommodaties 
  • Dagattracties
  • Buitensport (VeBon)
Iedere regio en bedrijfsgroep heeft een eigen manager als aanspreekpunt voor de leden, overheden en andere belangrijke partijen uit de recreatiebranche.
 
Daarnaast is RECRON verantwoordelijk voor het afsluiten en onderhouden van de CAO Recreatie en de CAO Dagrecreatie. RECRON adviseert haar leden over de kansen en mogelijkheden die de CAO hen biedt, over sociaal beleid en over wetgeving op deze gebieden. Denk aan: veilig en gezond werken, opleidingen, trainingen en subsidies, pensioenen en arbeidstijden.
 
De juridische medewerkers van Info & Advies ontwikkelen vakinformatie en spelen een belangrijke rol bij de beleidsvorming van RECRON. Tevens kunnen leden bij deze afdeling terecht voor alle voorkomende ondernemersvragen over bijvoorbeeld overeenkomsten, arbeidsrechtelijke vragen, veiligheid, legionella etc.
Bezoek website Recron
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vno-ncw.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag