Onze leden
Postadres
Postbus 566
3440 AN Woerden

Bezoekadres
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

Telefoon: 0348-489489
Fax: 0348-489400
E-mail: info@khn.nl
Website: www.khn.nl
Volg ons op Twitter

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) werkt in verenigingsverband aan de ontwikkeling van een optimaal ondernemingsklimaat om zo het rendement en de toekomstbestendigheid van de bedrijfstak te vergroten.
Kernactiviteiten
KHN is dé organisatie die de individuele en collectieve belangen vertegenwoordigt van 20.000 horecaondernemers met bij elkaar 300.000 medewerkers. Naast beïnvloeding van de lokale en landelijke politiek en overheid, biedt zij haar leden kennis, informatie en advies op het vlak van o.a. arbeidsvoorwaarden, personeel, vergunningen en financiën. Daarnaast profiteren leden van de vele collectieve kortingen waarmee het lidmaatschapsgeld ruimschoots wordt terugverdiend. KHN streeft naar de ontwikkeling van een toekomstbestendige branche waarin kennis, beroepstrots en vakmanschap centraal staan.
KHN is een vereniging voor horecaondernemers, door horecaondernemers. De vereniging kent een democratische structuur met een landelijk bestuur, een Ledenraad, 16 regionale besturen en 244 afdelingsbesturen. De regio's, sectoren en bedrijfstypen worden door 16 Ledenraadsleden vertegenwoordigd in de Ledenraad, het hoogste besluitorgaan van KHN. 
Het beleid van de Vereniging wordt centraal ondersteund door de landelijke organisatie in Woerden, waar 115 medewerkers (94 fte) uitvoering geven aan het beleid. De 26 regioadviseurs ondersteunen en adviseren leden op lokaal niveau bij de lokale belangenbehartiging.
KHN wordt aangestuurd door algemeen directeur Dirk Beljaarts.

KHN in cijfers
  • Het lidmaatschap van KHN bedraagt gemiddeld € 450
  • Lid worden van KHN levert bij gebruikmaking van de aangeboden ledenvoordelen een gemiddelde besparing op van € 1.500 per jaar
  • De horeca draagt met € 15,3 miljard omzet stevig bij aan de Nederlandse economie
  • In de horeca werken ongeveer 300.000 mensen
  • De horeca ontvangt circa 12,8 miljoen gasten per week.

Bezoek website Koninklijke Horeca Nederland
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag