Onze leden
Postadres
Postbus 37111
1030 AC Amsterdam

Bezoekadres
Werfkade 2
1033 RA Amsterdam

Telefoon: 020 705 14 00

E-mail: communicatie@hiswa.nl
Website: www.hiswa.nl
Volg ons op Twitter

HISWA Vereniging

HISWA Vereniging is de brancheorganisatie van de watersportindustrie. Bij HISWA Vereniging zijn circa 900 bedrijven aangesloten. Deze vertegenwoordigen tweederde van de omzet en werkgelegenheid in de sector.
Kernactiviteiten
De activiteiten van HISWA Vereniging hebben op hoofdlijnen een tweeledig doel:
 1. Ondersteuning van leden bij hun bedrijfsvoering
 2. Collectieve belangenbehartiging met het oog op een gezond bedrijfsklimaat voor de watersportsector
De brancheorganisatie doet dit op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau, alsmede via speciale bedrijfsgroepen en specialistische ondersteuning op het gebied van onder andere export, techniek, milieu, wet- en regelgeving, scholing en onderwijs en arbo.

Leden
De leden van de vereniging zijn op basis van hun hoofdactiviteit ingedeeld in een bedrijfsgroep. Het ledenaantal van elke bedrijfsgroep bepaalt het aantal vertegenwoordigers in het Verenigingsbestuur (minimaal één, maximaal vier).

HISWA Vereniging kent 13 bedrijfsgroepen:
 • Jachthaven en stalling
 • Verhuur pleziervaartuigen
 • Zeil- en vaaropleidingen
 • Dealers & detailhandel
 • Importeurs pleziervaartuigen
 • Toeleveranciers
 • Importeurs motoren
 • Jachtbouw
 • Reparatie & onderhoud & timmerwerk
 • Makelaars
 • Experts
 • Zeilmakers & tuigers & stoffering
 • Architecten
Bestuur
 • Directeur HISWA Vereniging is Geert Dijks
Bezoek website HISWA Vereniging
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vno-ncw.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag