Onze leden
Post- en bezoekadres:
De Corridor 5C
3621 ZA Breukelen

Telefoon: +31 (0)346 - 352 444
E-mail: info@clcvecta.nl
Website: www.clcvecta.nl

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

Ondernemend, inspirerend, verbindend, kennispartner
CLC-VECTA is het kennis- en inspiratieplatform voor en over de Live communicatie branche. We helpen ondernemers en professionals in de branche in hun bedrijfsmatige en individuele ontwikkeling en professionalisering, en ondersteunen organisaties die live communicatie inzetten als onderdeel van hun marketing- en communicatiestrategie. Dat doen we met kennis en inspiratie via bijeenkomsten, whitepapers, onderzoeksrapporten en met beleidsmatige ondersteuning en advies.

We zijn een overkoepelende branchevereniging die verbindend optreedt over alle groepen, ondernemers en bedrijfsactiviteiten in de branche. We maken globaal onderscheid tussen locaties, organisatoren en toeleveranciers van beurzen, congressen en (zakelijke) evenementen.

Het CLC-VECTA netwerk is een sterk netwerk van ruim 200 leden die bereid zijn met elkaar te investeren in samenwerking, onderzoek en kennisdeling. Zij vormen de basis voor het realiseren van onze doelstellingen:

• positioneren van live communicatie als marketing- en communicatie instrument
• professionaliseren van (ondernemers in) de branche
• behartigen van de (collectieve) belangen van ondernemers in de branche
• realiseren van efficiencyvoordelen voor leden

Meer weten? Neem dan contact met ons op via +31 (0)346 - 352 444 / info@clcvecta.nl of kijk op onze website www.clcvecta.nl.
Bezoek website CLC-VECTA Centrum voor Live Communication
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vno-ncw.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag