Onze leden
Postadres
Postbus 93200
2509 BA Den Haag

Bezoekadres
Wassenaarseweg 220
2596 EC Den Haag

Telefoon: 088-2692999
Website: www.anwb.nl

ANWB

De ANWB helpt haar leden door hen te informeren, te adviseren in hun keuzes, te waarschuwen en door hen weer op weg te helpen wanneer er onderweg problemen optreden. De ANWB wil mensen helpen hun eigen weg te gaan.
Kernactiviteiten
Alle activiteiten van de ANWB beginnen bij de belangen, wensen en behoeften van de leden. Voor hun gemeenschappelijke belangen komt de ANWB op door invloed uit te oefenen op plannen en activiteiten van politiek, overheid en bedrijfsleven.

Met haar producten en diensten komt de ANWB tegemoet aan de wensen en behoeften van individuele leden. Sommige producten en diensten zijn gratis voor leden, andere worden voor een ledenprijs aangeboden.

Drie merkbeloften
Met haar activiteiten geeft de ANWB gevolg aan drie merkbeloften:
  1. Help me als ik in de problemen kom (ANWB als hulpverlener)
  2. Help me kiezen (ANWB als wegwijzer: informatie, advies en verkoop)
  3. Kom voor me op (ANWB als belangenbehartiger)
Bestuur

Bondsraad
De bondsraad is – als algemene ledenvergadering – het parlement van de vereniging. De ruim 100 leden worden op de jaarlijkse ledenvergadering benoemd door de leden van de provinciale afdeling waartoe zij gaan behoren. De bondsraad stelt wijzigingen vast in statuten, reglementen en contributie. Bovendien is de raad verantwoordelijk voor de opstelling van de ANWB in maatschappelijke vraagstukken binnen de statutaire werkgebieden: mobiliteit, vakantie en vrije tijd. De voorzitters van de 12 provinciale afdelingen vormen samen de raad van advies.

Hoofddirectie
De hoofddirectie van de ANWB is het bestuur in de zin van de wet. De leden van de hoofddirectie van de vereniging worden benoemd door de bondsraad op bindende voordracht van de raad van toezicht. Er bestaat een personele unie tussen de hoofddirectie van de vereniging en de hoofddirectie van het bedrijf.
  • Hoofddirecteur is Guido van Woerkom
  • Roland Wanders
  • Mirjam Sijmons
  • Frits van Bruggen
Bezoek website ANWB
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag