Onze leden
Postbus 60030
1320 AA Almere

Telefoon: 036 369 0536

Website: www.vvtp.com

Vereniging Vrije Theater Producenten

De VVTP bestaat uit vijftien theater- en muziekproducenten die bij elkaar circa 60 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen. De VVTP streeft naar een vruchtbare samenwerking tussen niet-gesubsidieerde producenten op het terrein van toneel, muziek, cabaret, musical, opera en overige podiumkunsten.
Bezoek website Vereniging Vrije Theater Producenten
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag