Nieuws Gastvrij Nederland

Noodkreet ondernemers voor behoud toeristische- en congresinfrastructuur

25-08-2021

‘Laat de toeristische- en congresinfrastructuur in het zicht van de haven niet alsnog kapot gaan nu er nog altijd weinig buitenlandse gasten naar ons land komen.’ Die oproep doet een groep ondernemers met onder meer touringcarbedrijven, hotels, …
Lees meer

Nationale Toerisme Top 2020

31-08-2020

div data-cy="text">

Op 28 september vindt de 3e Toerismetop plaats. In aanwezigheid van staatssecretaris Keijzer, ondernemers, overheden en brancheorganisaties. Met een interessant programma in het teken van de crisis en hoe we de weg naar duurzaam …

Lees meer

Gastvrij Nederland: Oprichting Taskforce Gastvrijheidssector is een goede zaak, nu doorpakken!

26-06-2020

Op 25 juni is in Duinrell de Tasforce Gastvrijheidssector opgericht. De Taskforce is opgericht om in deze crisistijd snel te kunnen schakelen over steunpakketten en herstelmaatregelen en om gezamenlijk te werken aan duurzaam herstel van de sector. …
Lees meer

Gastvrij Nederland: NOW biedt geen oplossing voor seizoensbedrijven!

24-06-2020

Een aantal branches uit de gastvrijheidssector en de BOVAG doen een beroep op de Tweede Kamer om de NOW zodanig aan te passen, dat deze soelaas biedt voor seizoenbedrijven. Gastvrij Nederland ondersteunt deze oproep van harte. De Tweede Kamer …

Lees meer

Wijzig de referentiemaand in de NOW, tref specifiek arrangement voor ‘gesloten’ sectoren in de TLV en betrek sector bij verdere openstelling!

27-05-2020

Drie belangrijke verzoeken heeft Gastvrij Nederland neergelegd bij de Tweede Kamer met het oog op het debat van donderdag 28 mei over de maatregelen en de lange termijn ontwikkelingen van de economie. Met aanpassingen in de NOW en de TLV hoopt …
Lees meer

Digitale wegwijzer voor ondernemers

02-04-2020

Onderstaand treft u aan de link naar de digitale wegwijzer voor ondernemers.

De informatie is actueel en wordt regelmatig bijgewerkt. We proberen de tool ook uit te breiden met een scan en berekeningsmogelijkheden.

Wij hopen hiermee de …
Lees meer

Coronavirus

13-03-2020

Actuele informatie over het Coronavirus kunt u vinden op de onderstaande websites van onze leden:

Leden Gastvrij Nederland   Website
Koninklijke Horeca Nederland  https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus
Royal Schiphol Group …
Lees meer

Gastvrijheidssector vraagt Kamer aandacht voor ondernemerschap

23-01-2020

Gastvrij Nederland heeft in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het ondernemerschap in de sector. Vandaag overlegt de Kamer met Staatssecretaris Keijzer in een Algemeen Overleg over het toerisme. Op de agenda staan de ToerismeTop en …
Lees meer

Kerncijfers Gastvrijheidseconomie 2019

05-12-2019

Vanaf 2014 brengt NBTC Holland Marketing, in samenwerking met Gastvrij Nederland, elk jaar een digitaal magazine uit; Kerncijfers gastvrijheidseconomie. Gastvrij Nederland en NBTC Holland Marketing willen met deze online uitgave inzicht geven in …
Lees meer

Gastvrij Nederland: autoloze zondag nekslag voor gastvrijheidssector!

05-11-2019

Een maandelijkse autoloze zondag is een slecht plan en werkt desastreus uit voor de gastvrijheidssector. Voor onder meer horeca, bungalowbedrijven, attractieparken, musea en dierentuinen is zondag een belangrijke dag voor hun inkomsten. Dit plan kan …
Lees meer

Gastvrij Nederland: JA tegen regie op toerisme door Rijksoverheid. NEE, toerisme is niet alleen overlast.

21-10-2019

JA,
Laat de Rijksoverheid meer regie pakken om de groeiende toeristenstroom in goede banen te leiden
. Hiervoor heeft Gastvrij Nederland al eerder gepleit, zoals bij de Toerismetop van 2018 en van 2019. De Nederlandse toeristisch-recreatieve sector …
Lees meer

Statement Gastvrij Nederland Toerismetop 9 oktober 2019

08-10-2019

Op 9 oktober 2019 vindt de tweede Toerismetop plaats, georganiseerd door het ministerie van EZK, de provincie Zeeland en NBTC Holland marketing. Tijdens de Toerismetop presenteren EZK en de provincies een actieprogramma. Dit actieprogramma is een …
Lees meer

Gastvrij Nederland: Investeringsfonds goed nieuws voor gastvrijheidssector, zorg over werkgeverslasten

17-09-2019

De Miljoenennota 2020, die vandaag is gepresenteerd, bevat een aantal maatregelen die van belang zijn voor de gastvrijheidssector.
- Het aangekondigde investeringsfonds kan er toe bijdragen dat het verdienvermogen van de sector wordt versterkt. Op …
Lees meer

Gastvrij Nederland wijst benchmark woonlasten om stijging ozb-lasten te begrenzen af!

27-06-2019

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Ollongren over de benchmark woonlasten als alternatief voor de macronorm die een maximum stelt aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen. Gastvrij Nederland vindt de keuze voor …
Lees meer

Oproep Gastvrij Nederland aan provinciale onderhandelaars:

26-03-2019

De Provinciale Statenverkiezingen zijn achter de rug. Nu is het aan de partijen om per provincie tot een coalitie te komen en te onderhandelen over een coalitieakkoord. Gastvrij Nederland roept de onderhandelaars op om ruimte te geven aan de …
Lees meer

Kerncijfers gastvrijheidseconomie 2018

15-01-2019

Het  magazine geeft inzichten in de cijfers van inkomend en uitgaand (inter)nationaal toerisme. Het magazine bestaat uit vier onderdelen: het economisch belang, (inter)nationaal toerisme en recreatie, het reisproces en thema’s en sectoren. Met deze …
Lees meer

Zo werkt het niet, ook niet voor de gastvrijheidssector!

11-12-2018

Gastvrij Nederland steunt de actie van VNO-NCW en MKB-Nederland tegen de boete op tijdelijk werk. Met deze boete op tijdelijk werk gaat volgens Gastvrij Nederland het kabinet voorbij aan het belang van flexibele arbeidsrelaties, zeker in een …
Lees meer

Gastvrijheidssector verwacht komende jaren verdere groei, btw-verhoging en duurdere flexarbeid zetten werkgelegenheid en sociale samenhang onder druk

18-09-2018

De Miljoenennota 2019, die vandaag is gepresenteerd, bevat een aantal maatregelen die van belang zijn voor de sector. De winstbelasting en inkomstenbelasting worden verlaagd en de dividendbelasting afgeschaft. Maar tegelijkertijd neemt het kabinet …
Lees meer

Groei toerismesector vooral dankzij buitenlandse toeristen

29-08-2018

Gastvrij Nederland is positief over deze ontwikkelingen, het is goed voor de sector en goed voor de werkgelegenheid. Wel laten deze cijfers zien dat het spreiden van toeristen over het land absoluut noodzakelijk is en dat de overheid en de sector …
Lees meer

Reiziger beter beschermd per 1 juli, ondernemer geholpen met tool

02-07-2018

Steeds vaker willen reizigers hun eigen reis samenstellen. Maar dat bracht het risico met zich mee dat zij geen rechten hadden op verschillende garanties en bescherming. Dat kwam om dat de Europese wet- en regelgeving hierover uit 1990 dateerde en …
Lees meer

Position paper ‘Duurzaam ruimte en richting geven aan het groeiend bezoek in en aan Nederland’

22-01-2018

Zie bijgaand de position paper 'Duurzaam ruimte en richting geven aan het groeiend bezoek in en aan Nederland' van Gastvrij Nederland die met het oog op de hoorzitting van 24 januari 2018 over de spreiding toerisme in Nederland naar de Tweede Kamer …
Lees meer

Implementatiewet richtlijn pakketreizen

08-11-2017

Zie bijgaande reactie van Gastvrij Nederland die met het oog op de plenaire behandeling van de Implementatiewet richtlijn en gekoppelde reisarrangementen (34 688) op 9 november a.s. naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Update kerncijfers gastvrijheidseconomie

20-09-2017

NBTC Holland Marketing en Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, publiceren jaarlijks de meest recente kerncijfers van de gastvrijheidseconomie. Jaarlijks zijn de nieuwste cijfers van de …
Lees meer

Behoud 6% btw essentieel voor de gastvrijheidssector

18-09-2017

Gastvrij Nederland pleit voor het behoud van het verlaagd btw-tarief. De sector wijst alle maatregelen, die het verdien- en groeivermogen van de sector aantasten, af.

De vier partijen die momenteel onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord, VVD, …
Lees meer

Reactie Gastvrij Nederland op Holland Travel Ticket

12-04-2016

Zie bijgaande link naar een bericht over de OV-pas toeristen en de reactie van Gastvrij Nederland die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees meer

Ondertekening Nationale Parken Deal

18-03-2016

Op 17 maart jl. vond de ondertekening van de Nationale Parken Deal plaats. Gastvrij Nederland is mede-ondertekenaar van deze deal. Zie hierbij de tekst van de deal, alsmede het nieuwsbericht van het ministerie van Economische Zaken.
Lees meer

Topsector van 68 miljard en ruim 600.000 banen vraagt om adequate politieke aandacht van rijksoverheid, provincies en gemeenten

24-09-2015

De eerste editie van Gastvrij! vandaag in het Kröller-Müller Museum was een groot succes. Zowel Bernard Wientjes – oud voorzitter VNO/NCW - als Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland Clemens Cornielje deden een oproep aan de …

Lees meer

Meer banen binnen toerismesector

17-08-2015

Het aantal banen in de toeristensector is in 2014 met 15.000 banen toegenomen tot een totaal van 606.000.  Zie bijgaand bericht in Nu.nl.
Lees meer

Brief aan provinciale politieke partijen

24-03-2015

Gastvrij Nederland heeft met het oog op de te sluiten provinciale akkoorden een brief gestuurd naar de provincies met een aantal economische suggesties.
Lees meer

Kerncijfers gastvrijheidseconomie 2014

16-12-2014

NBTC Holland Marketing en Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, publiceren jaarlijks de meest recente cijfers van de gastvrijheidseconomie. Dit jaar zijn de cijfers beschikbaar via een digitaal …

Lees meer

Minister Kamp neemt eindrapportage Gastvrijheidseconomie in ontvangst

12-12-2014

Gisteren heeft de voorzitter van het topteam Gastvrijheidseconomie, Theo Ruijs, de eindrapportage ‘Actieagenda’s en sleutelprojecten’ overhandigd aan minister Kamp. Op uitnodiging van de minister heeft het topteam samen met de sector een visie voor …

Lees meer

Voorzitterswissel Gastvrij Nederland

10-11-2014

Op 6 november jl. is Theo Ruijs afgetreden als voorzitter van samenwerkingsverband Gastvrij Nederland. Ruijs, onder andere directeur bij FIGI Group, heeft 7 jaar als voorzitter gefungeerd. Onder zijn leiding is de sectorvisie voor de …

Lees meer

Peiling toekomstvisie gastvrijheidsector afgerond

30-05-2014

Een aantal weken geleden startte Gastvrij Nederland (GN), de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, een peiling onder gastvrijheidondernemers. Doel: de visie op de gastvrijheidseconomie verder aanscherpen met meningen uit de …

Lees meer

Wat is uw toekomstbeeld?

16-04-2014

Hoe ziet u de toekomst van de gastvrijheidsector, en dus van uw bedrijf? Gaat het voorspoedig, of moeten we dringend vernieuwen? En wie moeten er dan in actie komen? Tot 2 mei kunt u meedenken over het concept-toekomstplan dat Gastvrij Nederland …
Lees meer

Je wilt excellente gastvrijheid die mensen raakt

07-04-2014

"Ondernemers moeten altijd nadenken over de toekomst, anders gaat iemand anders die voor je bepalen." Bas Hoogland, Commercieel Directeur van Landal GreenParks, kijkt met belangstelling naar het maken van een toekomstvisie door Gastvrij Nederland. " …
Lees meer

Noordvleugel zet in op slimme groei gastvrijheidseconomie

11-03-2014

Maandagavond 10 maart presenteerde Gastvrij Nederland in de personen van Theo Ruijs en Merlijn Pietersma de Topsector visie Vinden, Verrassen en Verbinden van de gastvrijheidseconomie aan het bestuur van de Noordvleugel (bestuurders Noord-Holland, …
Lees meer

Belangen recreatie en toerisme wegen mee bij plaatsen windmolens voor de kust

26-02-2014

Naar aanleiding van het voornemen van het kabinet om windmolens op de Noordzee te plaatsen voor duurzame energie, heeft Gastvrij Nederland actie ondernomen richting het ministerie van Economische Zaken. Hoewel Gastvrij Nederland de duurzame ambities …
Lees meer

Veel energie binnen achterban Gastvrij Nederland en daarbuiten bij voorbereiding startdocument topsector-proof gastvrijheidseconomie

11-11-2013

Lees meer

Minister Kamp (EZ) neemt nieuwe sectorvisie in ontvangst

05-11-2013

Tekst: Ton Vermeulen

Vorige week donderdag heeft Theo Ruijs, voorzitter van het topteam gastvrijheidseconomie, het rapport ‘Vinden, Verrassen en Verbinden’ aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken. Deze visie op de Nederlandse …
Lees meer

Eerste fase visie Nederlandse gastvrijheidseconomie 2025

31-10-2013

Met het rapport ‘Vinden, Verrassen en Verbinden’ richt de gastvrijheidseconomie zich de komende jaren op drie strategische pijlers om vraag en aanbod in de sector dichter bij elkaar te brengen. De sector bouwt hiermee voort op haar maatschappelijke …

Lees meer

Jonge gasten brainstormen over ‘Gastvrijheid 2020’

15-10-2013

Fotoverslag Open Space met jonge gasten 9 oktober 2013
Lees meer

Ondernemers brainstormen over visie Nederlandse gastvrijheidsector

27-09-2013

Op 31 oktober a.s. presenteert Gastvrij Nederland de sectorvisie voor de gastvrijheidseconomie. Dit gebeurt tijdens de bijeenkomst ‘Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025’ van NBTC Holland Marketing. De visie wordt daar officieel overhandigd …
Lees meer

Besloten bijeenkomst jonge ondernemers en studenten over visie Nederlandse gastvrijheidsector 9 oktober a.s.

27-09-2013

Op 31 oktober a.s. presenteert Gastvrij Nederland de sectorvisie voor de gastvrijheideconomie. In de nieuwe sectorvisie staat beschreven wat er voor nodig is om met elkaar de concurrentiepositie van de Nederlandse gastvrijheideconomie te versterken.
Lees meer

Topteam gastvrijheidseconomie

02-09-2013

De gastvrijheideconomie staat voor grote uitdagingen. Onze gasten zijn aan het veranderen: ze willen een persoonlijke benadering en hun maatschappelijke betrokkenheid neemt toe. Door allerlei technologische ontwikkelingen willen ze ongeacht tijd of …
Lees meer

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! Woensdag 4 september bij Materia te Amsterdam

26-08-2013

Naar een ‘topsector-proof’ visie op de ontwikkeling van de Nederlandse gastvrijheidseconomie

Gastvrij Nederland is door het Ministerie van Economische Zaken gevraagd een topsector-proof visie op te stellen voor de gastvrijheidseconomie. Sinds de …
Lees meer

Intentieverklaring Natuur en Gastvrijheid

01-07-2013

Op zaterdag 22 juni heef Theo Ruijs voorzitter Gastvrij Nederland de Intentieverklaring Natuur en Gastvrijheid overhandigd aan Staatssecretaris Dijksma.

Bijgevoegd de definitieve versie met aanbiedingsbrief.
Lees meer

Kamp: Topsectorenaanpak voor gastvrijheidseconomie

14-03-2013

Gastvrij Nederland is verheugd over de uitkomsten van het politiek debat over de gastvrijheidseconomie. Fracties en Minister zijn eensgezind in hun waardering voor het grotere belang van de sector voor de Nederlandse economie en samenleving. …
Lees meer

Algemeen Overleg gastvrijheidseconomie verschoven naar woensdag 13 maart 2013 van 14.00 – 16.00 uur

08-02-2013

Het geplande AO gastvrijheidseconomie dat op donderdag 14 februari zou plaatshebben is opnieuw opgeschort. Op verzoek van de Minister van Economische Zaken is hiertoe besloten. De nieuwe datum voor het Algemeen Overleg is vastgesteld op woensdag 13 …
Lees meer

Algemeen Overleg gastvrijheidseconomie heeft plaats op 14 februari 2013

02-01-2013

Op donderdag 14 februari is van 14.00 – 16.00 uur het Algemeen Overleg gastvrijheidseconomie voorzien in de Troelstrazaal van het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Dit is de nieuwe datum na de cancelling van genoemd debat op 12 december jongstleden na …
Lees meer

Canceling AO ‘gastvrijheidseconomie’ op woensdag 12 december

10-12-2012

Het Algemeen Overleg ‘gastvrijheidseconomie’ op woensdag 12 december heeft geen doorgang.
Dit is het directe gevolg van het vertrek van de verantwoordelijk bewindspersoon Co Verdaas.
Op korte termijn zal een nieuwe datum voor genoemd overleg worden …
Lees meer

Gastvrij Nederland roept op tot wisselwerking regionale en nationale netwerken

19-10-2012

Het symposium 'gedeelde observaties, gedeelde belangen' van Gastvrij Nederland vroeg aandacht voor meer afstemming van agenda’s tussen regionale en nationale partners binnen de diverse wereld van de gastvrijheidseconomie. Hoe het netwerk in de regio …
Lees meer

Brief aan informateurs

17-10-2012

Gastvrij Nederland heeft op 15 oktober 2012  aan de heren informateurs een brief verzonden met daarin opgenomen  haar zienswijze op de gastvrijheidseconomie als input voor het op te stellen regeerakkoord, c.q. bijdrage aan toekomstig vernieuwend …
Lees meer

Provincies en Gastvrij Nederland ondertekenen gezamenlijk actieprogramma

11-10-2012

IPO en Gastvrij Nederland hebben bij de presentatie van de gezamenlijke routekaart uitgesproken zorg te zullen dragen voor een verdere uitwerking en verdieping van de hierin opgenomen programmapunten.

Op 10 oktober 2012  is tijdens het symposium …
Lees meer

Uitnodiging symposium ' gedeelde observaties, gedeelde belangen ' op 10 oktober 2012

28-09-2012

Gastvrij Nederland, - Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd - , heet u van harte welkom voor het symposium

‘gedeelde observaties, gedeelde belangen’  
Gastvrij Regio en Gastvrij Nederland
 

Dit symposium heeft op woensdag …
Lees meer

Reputatie en gastvrijheid zijn communicerende vaten

26-09-2012

Nederland blijkt een goede reputatie te hebben in de G8 landen (zie bijgaand bericht van Reputation Institute d.d. 7 september 2012). Net als in 2011 houdt Nederland de 10e positie op de ranglijst. Vooral de Britten blijken positief te zijn over …
Lees meer

Verkiezingsdebat Gastvrij Nederland

04-09-2012

Op 29 augustus werd in het hoofdkantoor van VNO-NCW en MKB Nederland het Gastvrij Nederland verkiezingsdebat georganiseerd. Een debat dat recht deed aan de grote maatschappelijke en economische betekenis van de gastvrijheidssector voor de …
Lees meer

'Gastvrijheid van wereldklasse'

16-06-2012

Zie bijgaande Column van Hans Haerkens
secretaris Gastvrij Nederland
Lees meer

Consultatie European Quality Label

14-06-2012

Bijgaand vindt u de concept reactie van Nederland op de Europese Consultatie voor het European Quality Label voor de toeristische sector.
Lees meer

Bijdrage van Gastvrij Nederland aan programma’s nationale verkiezingen

25-05-2012

Ter voorbereiding op de verkiezingen heeft Gastvrij Nederland aan de afzonderlijke politieke fracties op 25 mei jl. bijgevoegde brief verzonden.
Lees meer

Gastvrij Nederland ingenomen met herkenbare ondernemer in toeristische adviescommissie Europese Commissie

23-02-2012

Cees Slager (Eigenaar Molecaten) wordt adviseur van de Europese Commissie voor toeristisch beleid. Hij zal dit doen namens UEAPME, de Europese koepelvereniging voor het MKB, en zal dus het belang van alle Europese toeristische MKB bedrijven …
Lees meer

Opinierende artikelen

17-11-2011

Download hier de artikelen

Met dank aan NRIT media
Lees meer

Gastvrijheid volgens Lebbis:

15-11-2011

http://www.youtube.com/watch?v=SSgyDvnm4wQ
Lees meer

Kerncijfers gastvrijheidseconomie voor de Kamer

28-10-2011

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, hebben op 26 oktober de nieuwe folder ‘Kerncijfers Gastvrijheidseconomie 2011’ aangeboden aan de leden …
Lees meer

Teleurstelling over herhaald uitstel AO toerisme

19-09-2011

Gastvrij Nederland is zeer teleurgesteld over het herhaalde uitstel van het Algemeen Overleg toerisme / gastvrijheidseconomie.
Volgens de laatste informatie is de datum vastgesteld op woensdag 26 oktober  van 14.00 tot 16.00 uur. Een datum die tot …
Lees meer

Algemeen Overleg gastvrijheidseconomie op dinsdag 11 oktober

15-09-2011

De nieuwe datum voor het Algemeen Overleg Toerisme / gastvrijheidseconomie is vastgesteld op dinsdag 11 oktober van 19.00 - 21.00 uur in de Thorbeckezaal van het Tweede Kamergebouw. Tijdens dit Algemeen Overleg van de Vaste Commissie van Economische …
Lees meer

Gastvrij Nederland vraagt politiek gastvrijheidseconomie te blijven stimuleren

06-09-2011

De gastvrijheidsector is met 400.000 werknemers en 50.000 ondernemers economisch en maatschappelijk van bovengemiddeld belang voor de vestigingsregio Nederland. De sector is essentieel voor het welslagen van de topsectoren bij de vormgeving van het …
Lees meer

Toeristenbelasting

06-09-2011

De toeristenbelasting maakt samen met de ozb belasting, reclamebelasting, precariobelasting en rioolheffing deel uit van de lokale lasten. Deze lokale lasten stegen vorig jaar met 4.8%. Dat is 3 x de inflatie. Daar moeten erg veel extra kopjes …
Lees meer

AO Toerisme weer verschoven

01-09-2011

Op 1 september is bekend geworden dat het geplande Algemeen Overleg (AO) toerisme/gastvrijheidseconomie op donderdag 8 september opnieuw zal worden verplaatst. Eerder werd de datum van 27 juni geannuleerd als gevolg van de klap van het paard die …
Lees meer

Brieven Vaste Comissie EL&I

30-08-2011

De sectorvisie ‘versterken en veraangenamen’ van Gastvrij Nederland is op 28 april in Nieuwspoort Den Haag gepresenteerd. Hieruit volgt een uitvoeringsagenda voor op te pakken kansen voor de gastvrijheidsector in de periode 2011/2014. De …
Lees meer

Gastvrijheidsector in gesprek met de Tweede Kamer

23-06-2011

De leden van de Vaste Kamercommissie EL&I hebben een aantal vertegenwoordigers van Gastvrij Nederland, Nationale Raad toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek. Dit gesprek vond plaats op 23 juni jl. en vormde …
Lees meer

Sectorvisie ‘versterken en veraangenamen’ enthousiast ontvangen door politiek en bedrijfsleven

29-04-2011

Op donderdag 28 april presenteerde Gastvrij Nederland haar sectorvisie ‘versterken en veraangenamen’ te Nieuwspoort Den Haag. Staatssecretaris Bleker beloofde voor 1 juni 2011 zijn reactie hierop te zullen geven via een brief aan de Tweede Kamer. …
Lees meer

Gastvrij Nederland presenteert agenda voor groei

28-04-2011

Gastvrij Nederland, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, presenteert 28 april te Nieuwspoort haar sectorvisie ‘versterken en veraangenamen’. Hiermee geeft zij duidelijkheid over de ambitieuze agenda van de …
Lees meer

"Gastvrijheidseconomie is best bewaarde geheim van BV Nederland"

10-02-2011

De gastvrijheidseconomie is economisch en maatschappelijk zeer relevant voor Nederland. Dit stelt Hans Haerkens, secretaris van Gastvrij Nederland, nationale raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd. Volgens Haerkens gaat het namelijk om …
Lees meer

Gastvrij Nederland en IPO formuleren gezamenlijke actiepunten

08-02-2011

Haarzuilens, dinsdag 8 februari 2011
Gastvrij Nederland, Nationale Raad voor toerisme, recreatie horeca en vrije tijd en IPO (Interprovinciaal Overleg) gaan de komende 4 jaren intensief samenwerken. Om het officiële startsein te geven van deze …
Lees meer

Gastvrijheidseconomie doet handreiking aan politiek en middenveld

14-12-2010

Op 29 november jl. organiseerde Gastvrij Nederland de Horeca & Toerisme Poort. De diverse achterban was aanwezig - van recreatieparken tot musea, van schouwburgdirecties tot horeca-ondernemers.Onder leiding van Peter van der Geer werd de visie op de …
Lees meer
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag