Nieuws

02-06-2021

Gastvrij Nederland vraagt Kamer aandacht voor ondernemers die buiten de boot vallen

Vandaag doet Gastvrij Nederland een dringend beroep op de Kamer toegang tot steun te regelen voor die ondernemers die tot nog toe buiten de boot zijn gevallen maar wel fors zijn getroffen door de overheidsmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland: “Hoe blij we ook zijn met de ruimhartige steun van de overheid, we moeten oog blijven houden voor een grote groep ondernemers die nog van geen enkele regeling gebruik hebben kunnen maken.”

Ook hoopt Gastvrij Nederland dat de Kamer het kabinet vraagt alvast na te denken over steun- en herstel na Q3. “We moeten niet denken dat met de voorzichtige openstelling per begin juni alle herstel vanzelf gaat en de bezoekers weer terugkomen”, aldus Van Wijk.

Tot slot hekelt Gastvrij Nederland RVO, die niet in staat is wijziging in referentieperiodes met spoed in de systemen aan te passen. “Het lijkt wel of er geen enkel besef is dat ondernemers daarvan weer de dupe zijn. Het kabinet moet alles op alles zetten om de steun zo spoedig mogelijk uit te betalen”, vindt Van Wijk.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag