Nieuws

09-09-2020

Gastvrij Nederland: zonder aanpassing van het steunpakket overleeft een deel van de sector de winter niet

Met deze klemmende oproep vraagt Gastvrij Nederland in een brief de Tweede Kamer om aanpassingen in het steunpakket zoals dat op 28 augustus 2020 door het Kabinet is gepresenteerd. De Tweede Kamer vergadert 9 september hierover met Mona Keijzer, de staatssecretaris van het ministerie van EZK. Omdat delen van de sector nog steeds als ‘gesloten’ aangemerkt kunnen worden – waaronder de reissector, de sectoren die zich richten op de groepenmarkt, de evenementensector en delen van de horecasector – is maatwerk in de steunmaatregelen noodzakelijk.

In de persconferentie van 28 augustus heeft het kabinet het derde steunpakket toegelicht. Gastvrij Nederland is verheugd dat er een derde pakket is, waarbij voor de gastvrijheidssector belangrijke regelingen zoals de NOW, TOZO, TVL en belastinguitstel worden voortgezet en verbeterd. Continuering van de steunmaatregelen geeft ondernemers in de sector perspectief en houvast voor de komende negen maanden.

Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland is er duidelijk over: “Een verloren seizoen voor grote delen van de sector en het ontbreken van sectorspecifieke steun zal de overlevingskansen voor bedrijven verkleinen. Het is dus belangrijk dat in dit derde steunpakket aanpassingen komen die ervoor zorgen dat bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden blijft en bedrijven in ieder geval de tijd en de mogelijkheden krijgen om zich aan te passen”. Gastvrij Nederland maakt zich grote zorgen over de faillissementen en ontslagen in de sector.

In de brief heeft Gastvrij Nederland onder meer om aanpassingen gevraagd in de NOW, waardoor seizoenbedrijven beter kunnen worden geholpen dan nu het geval is. Ook pleit de sector voor een aanpassing van de TVL, zodat er een 'luik' komt voor de gesloten sectoren en hun afhankelijke toeleveranciers die nu elke keer buiten de boot vallen door het systeem met SBI-codes.

Zeker in deze tijden van crisis hebben mensen meer dan ooit behoefte aan vakantie, ontspanning, recreatie, (water)sport, cultuur, evenementen en reizen. Daar kan de sector bij uitstek in voorzien. Reƫel perspectief op voortbestaan voor een sector met in 2019 90 mld. omzet en bijna 650.000 banen is dan vereist. Met maatwerk in het steunpakketten en simpele aanpassingen kan dat!

De leden van Gastvrij Nederland hebben ook inbreng geleverd:
- Alliantie van Evenementenbouwers Eventplatform
- ANVR Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen
- HISWA RECRON
- KHN Koninklijke Horeca Nederland
- VvKR Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties + bijlage 2
- TVD Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven + bijlage
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag