Nieuws

26-06-2020

Gastvrij Nederland: Oprichting Taskforce Gastvrijheidssector is een goede zaak, nu doorpakken!

Op 25 juni is in Duinrell de Tasforce Gastvrijheidssector opgericht. De Taskforce is opgericht om in deze crisistijd snel te kunnen schakelen over steunpakketten en herstelmaatregelen en om gezamenlijk te werken aan duurzaam herstel van de sector. Het is een samenwerkingsverband van Gastvrij Nederland, brancheorganisaties, NBTC, het Ministerie van EZK, IPO, VNG en CELTH.
Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, is blij met de Taskforce. “We hebben er lang voor gepleit, dus zijn verheugd dat de Taskforce nu een feit is. Het zorgt voor een steviger inbedding van de sector bij het ministerie van EZK.”.

De sector is enorm hard getroffen door de crisis. Maatregelen om het coronavirus in te dammen worden langzaam versoepeld. Maar de situatie is bij veel ondernemers nog zeer nijpend omdat zij nog gesloten zijn of niet rendabel kunnen draaien.

“Nu de taskforce er is, is het wel zaak om door te pakken”, aldus Van Wijk. Want alleen met een concrete gezamenlijke actie-agenda met het oog op duurzaam herstel kan bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden blijven en de sector een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren aan leefbaarheid en sociale cohesie.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag