Nieuws

23-01-2020

Gastvrijheidssector vraagt Kamer aandacht voor ondernemerschap

Gastvrij Nederland heeft in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het ondernemerschap in de sector. Vandaag overlegt de Kamer met Staatssecretaris Keijzer in een Algemeen Overleg over het toerisme. Op de agenda staan de ToerismeTop en de Actieagenda Perspectief2030. Dat zijn belangrijke agendapunten, zeker gelet op de groeicijfers die gisteren zijn gepresenteerd. “Dus is juist is brede aandacht voor het ondernemerschap in de sector belangrijk en noodzakelijk”, aldus Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, “ want het zijn per slot van rekening de ondernemers die het toeristisch recreatieve aanbod in ons land ontwikkelen en financieren”. Zonder ondernemers kan Nederland niet de groeiende stroom toeristen opvangen. Dus op het terrein van lastenontwikkeling en arbeidsmarktregelgeving dient een overheid rekening te houden met de belangen van die ondernemers.

Bekijk hier de brief aan de Tweede Kamer
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag