Nieuws

22-06-2017

Federatie Cultuur neemt plaats in hoofdbestuur MKB Nederland

Op woensdag 21 juni 2017 heeft de algemene ledenvergadering van MKB-Nederland Suzanne Leclaire-Noteborn, voorzitter van de Federatie Cultuur, benoemd tot lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Met deze benoeming krijgt de cultuursector een belangrijke stem in de grootste lobby organisatie van ondernemend Nederland.

Leclaire: “De betekenis van cultuur en de creatieve industrie voor onderwijs, economie en sociale cohesie in Nederland is enorm. Wij dragen bij aan de creatieve ontwikkeling van alle kinderen op de basisscholen van Nederland, aan de dagelijkse culturele vrije tijdsbesteding van 6,4 miljoen Nederlanders en aan de aantrekkelijkheid van onze steden voor inwoners en toeristen. Dit legitimeert een centrale positie in de grootste lobby organisatie van ondernemend Nederland.Het aantal zelfstandigen in onze sector is in de afgelopen periode gestegen met 20,4 procent ten opzichte van 9,6 procent in de economie als geheel. Het merendeel van de professionals in onze sector verdient echter erbarmelijk slecht (zie advies ‘Passie Gewaardeerd’, SER/Raad voor Cultuur). Om als sector van betekenis te kunnen blijven voor de ontwikkeling van Nederland, hebben we sterke partners nodig. MKB-Nederland is dat. Op tal van fronten en nu ook met het beschikking stellen van deze bestuurszetel aan de cultuursector.”

Over MKB-Nederland
De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is ooit opgericht ten behoeve van een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. De ruim 170.000 leden van MKB-Nederland maken deel uit van een invloedrijk netwerk van ondernemers en beslissers in politiek, instanties en bedrijfsleven.

Over de Federatie Cultuur
De Federatie Cultuur is de koepel van de acht grootste brancheverenigingen in de cultuursector en verenigt de gemeenschappelijke belangen van de bibliotheken, centra voor de kunsten, galeries, musea, podiumkunstproducenten en –podia. De Federatie Cultuur staat voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt zijn creatieve talent te ontplooien, van kunst en cultuur te genieten en de impact daarvan op onze leefomgeving, onderwijs en economie te ervaren. Suzanne Leclaire werkt als strategisch adviseur voor organisaties in diverse branches. Sinds juli 2016 is zij voorzitter van de Federatie Cultuur.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag