Nieuws

05-07-2016

Suzanne Leclaire-Noteborn nieuwe voorzitter Federatie Cultuur

De Federatie Cultuur (FC) heeft Suzanne Leclaire unaniem benoemd tot voorzitter. De FC is
de koepel van brancheverenigingen in de Cultuursector en verenigt de bibliotheken, centra
voor de kunsten, galeries, musea en podiumkunstproducenten, -podia en festivals.

Leclaire (41) werkt als zelfstandig adviseur voor de cultuursector, overheid en het
bedrijfsleven. Ze was eerder onder meer leidinggevende bij het Ministerie van OCW en
directeur-bestuurder van het centrum voor de kunsten Pier K.

"Met Leclaire kiest de FC voor een verbinder die de krachten in het cultuurveld kan bundelen.
De kunst- en cultuursector is in transitie en die eendracht is meer dan ooit nodig." Aldus
Yolande Melsert, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en vicevoorzitter van de FC.

Leclaire volgt per 1 juli a.s. Erik Akkermans op, die ruim vier jaar de FC heeft geleid. Onder
zijn voorzitterschap nam de FC een belangrijke positie in het verkeer tussen de
brancheverenigingen en landelijke partijen waaronder de overheid. Akkermans was de
trekker van grote projecten op sociaal gebied, zoals het Sectorplan Cultuur en het
mobiliteitsproject voor de vanwege bezuinigingen ontslagen werknemers in de cultuur.

"Dankzij Akkermans is de FC een spil in het cultuurbeleid geworden. Zijn inzet heeft de FC op de Haagse kaart gezet" zo stelt Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging en de penningmeester van de FC.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag