Nieuws

16-03-2016

Eerste uitreiking van de Aanmoedigingsprijs Culturele Diversiteit

Op 22 maart 2016 vindt om 15:00 uur in De Melkweg te Amsterdam voor de eerste keer de uitreiking plaats van de Aanmoedigingsprijs Culturele Diversiteit. Juryvoorzitter Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, maakt dan de winnaar bekend en reikt de prijs uit. Overige juryleden zijn Mavis Carrilho, Khalid Ouaziz, Manon Pattynama en Howard Komproe. De prijs is een initiatief van de Federatie Cultuur, koepel van branche- en werkgeversverenigingen in de cultuursector.

De jury heeft uit vijf genomineerden de prijswinnaar gekozen. Genomineerden zijn:
• Art-S-Cool (dé kunstschool van Den Haag)
• Built for it (Backbone/Alida Dors)
• Mijn vader, de expat + Oumi (Zouka e.v.a.)
• Wijksafari Bijlmer (Zina Platform)
• ZieZo Marokko (Tropenmuseum Junior)

Ter toelichting
“De cultuursector kan samenleving niet in z’n eentje veranderen maar wel aan die verandering bijdragen” aldus Erik Akkermans, voorzitter van de Federatie Cultuur tijdens de ondertekening van de Charter Diversiteit. De Federatie Cultuur heeft, met een aantal andere maatschappelijke organisaties dit Charter ondertekend. Inzet is om het gebruik van de Code Culturele Diversiteit binnen de kunst- en cultuursector te stimuleren. In dit kader heeft de Federatie onder meer de Aanmoedigingsprijs Culturele Diversiteit in het leven geroepen. Die zal op 22 maart dus voor het eerst worden uitgereikt.

Doel van de prijs is de culturele sector actief te betrekken bij het onderwerp en om instellingen bewust te maken van de kansen die er liggen in cultureel divers Nederland. Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het bereiken van nieuwe publieksgroepen, ontwikkelen van nieuw repertoire, programmeren van cultureel diverse makers en de samenwerking met nieuwe partners. Culturele instellingen worden daarom gestimuleerd de Code Culturele Diversiteit te gebruiken om hun diversiteitsbeleid vorm te geven. De Code biedt een kapstok om integraal op deze terreinen diversiteitsbeleid te ontwikkelen. In het regeerakkoord is afgesproken dat door het Rijk gesubsidieerde culturele instellingen de Code culturele diversiteit hanteren. In de periode 2017-2020 zal de minister de voortgang hiervan monitoren. Intussen zijn er al veel initiatieven en instellingen die actief bezig zijn op dit vlak.

Tijdens de uitreiking krijgen alle genomineerden de gelegenheid hun project in de schijnwerpers te zetten, In het afgelopen jaar zijn in het kader van de Campagne Code Culturele Diversiteit ruim 50 best-practices verzameld door Binoq Atana. Vanuit die complete lijst is een shortlist gemaakt van vijftien goede voorbeelden waaruit vervolgens de vijf genomineerden zijn geselecteerd. Méér dan 6.000 personen hebben via de website van de Code Culturele Diversiteit hun voorkeur voor een van de genomineerden bekend gemaakt.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag