Nieuws

24-09-2015

Topsector van 68 miljard en ruim 600.000 banen vraagt om adequate politieke aandacht van rijksoverheid, provincies en gemeenten

Eerste editie ‘Gastvrij!’ in Kröller Müller groot succes

De eerste editie van Gastvrij! vandaag in het Kröller-Müller Museum was een groot succes. Zowel Bernard Wientjes – oud voorzitter VNO/NCW - als Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland Clemens Cornielje deden een oproep aan de Rijksoverheid, provincies en gemeenten om de gastvrijheidssector naar haar economische en maatschappelijk waarde te schatten.

Meer dan 80 gasten uit de top van de gastvrijheidssector luisterden geïnteresseerd naar de heer Wientjes. Zo kort na Prinsjesdag refereerde hij in zijn exposé aan het belang van deze sector, die met ruim 600.000 banen goed is voor 68 miljard euro (CBS cijfers 2014).
‘De gastvrij-branche is enorm in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen als langer werken en urbanisatie en de opkomst van nieuwe spelers als Airbnb hebben grote invloed op de markt en vereisen dus allert ondernemerschap en flexibiliteit. Overheidsbeleid is een kans en een bedreiging voor de branche. Een veel hechtere en meer zichtbare samenwerking is nodig  om de sector bij de overheid en in de markt, beter op de kaart te zetten’, aldus Wientjes.

In de begroting van het ministerie van Economische Zaken kwam de sector nauwelijks ter sprake terwijl deze bedrijfstak een aanjager voor de economie is.

De heer Clemens Cornielje, commissaris van de Koning van de provincie Gelderland benadrukte de aanjaag- en multiplierfunctie van de gastvrijheidseconomie voor de provincie Gelderland. Hij betreurde dat met name de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ook het gezamenlijke overleg met de provincies (IPO) de kracht van de gastvrijheidssector nog steeds niet voldoende omarmen. 

Beide sprekers werden ingeleid door de voorzitter van Gastvrij Nederland, de heer Kees van Wijk in het dagelijks leven directeur van VVV Nederland.

Gastvrij! is een initiatief van Gastvrij Nederland en vier Gelderse ondernemers (‘founding fathers’) en heeft als motto: ”Vinden, Verrassen en Verbinden’. Het evenement in de vorm van een walking diner wordt op de vierde donderdag van september aansluitend aan Prinsjesdag georganiseerd.

Nieuwsoverzicht

V.l.n.r.:
de heren Clemens Cornielje - Commissaris van de Koning, Kees van Wijk – voorzitter Gastvrij Nederland, Bernard Wientjes – oud-voorzitter VNO/NCW te midden van de founding fathers van deze eerste ‘Gastvrij!’: Lies Boelrijk (Kröller-Müller Museum), Erik Droogh (Leisurelands), Tim Slager (Molecaten Vakantieparken) en Hans Dolman (Thermen Bussloo)

 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag