Nieuws

22-06-2015

Gastvrijheidsondernemers starten consumentenactie: Nee tegen meer btw!

Oproep consumenten om via www.neetegenmeerbtw.nl tegen te stemmen

De plannen om het btw-tarief van 6% af te schaffen is funest voor de gastvrijheidssector. Om dit plan te voorkomen start 22 juni de actie: Nee tegen meer btw! Ondernemers vragen hun gasten om hun digitale stem te laten horen via www.neetegenmeerbtw.nl, de Facebookpagina of een leuke foto te twitteren met #neetegenmeerbtw. "Het Kabinet presenteert de belastingherziening alsof we er allemaal beter van worden, maar de ondernemers in de gastvrijheidseconomie worden gedwongen om 15% meer belasting aan de consument te vragen. Dat is absurd.", aldus voorzitter van Gastvrij Nederland Kees van Wijk.

Nee tegen meer btw
Gastvrijheidsondernemers gaan actie voeren om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen bij de consumenten die ook -Nee tegen meer btw- willen. Via twitter, facebook en flyers bij bedrijven worden consumenten opgeroepen hun stem uit te brengen op www.neetegenmeerbtw.nl. Eind augustus worden de stemmen geteld en aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verlies van omzet en banen
Gastvrijheidsorganisaties lieten samen onderzoek doen naar de effecten van het schrappen van het lage btw-tarief. Onderzoeksinstituut NYFER berekende dat afschaffing van het 6% btw-tarief een verlies van 55.000 banen voor de sector betekent. Het kabinet houdt vast aan zijn voornemen terwijl ervaring met soortgelijke maatregelen in andere EU-landen laat zien dat de btw-opbrengst meestal tegenvalt, en ook de kosten van sociale zekerheid hoger uitvallen. Daarom is het onbegrijpelijk dat het kabinet doorgaat op deze koers.

Minder echte omzet en geen groei
Bij afschaffing van het 6% btw-tarief voor de hele sector leveren gastvrijheidsbedrijven zo’n 1,5 miljard euro aan omzet in. Door een hogere btw stijgt de consumentenprijs, waardoor de feitelijke omzet daalt met gevaar voor werkgelegenheid. De ruim 1,5 miljard euro lastenverzwaring komt nooit één-op-één bij de sector terug via lastenverlichting. De verschillen tussen Nederland en buurlanden worden weer groter. Het risico van omzet die weglekt is in de grensstreek al gebleken bij de accijnsverhogingen.

Brief Tweede Kamer: Gastvrij Nederland heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën haar bezwaren geuit tegen het afschaffen van het lage btw-tarief.  
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag