Nieuws

10-11-2014

Voorzitterswissel Gastvrij Nederland

Op 6 november jl. is Theo Ruijs afgetreden als voorzitter van samenwerkingsverband Gastvrij Nederland. Ruijs, onder andere directeur bij FIGI Group, heeft 7 jaar als voorzitter gefungeerd. Onder zijn leiding is de sectorvisie voor de gastvrijheidsector tot stand gekomen. Het bijbehorende actieprogramma wordt 11 december a.s. aan minister Kamp gepresenteerd.

Concurrentiepositie gastvrijheidseconomie versterken
Tijdens zijn voorzitterschap heeft Ruijs zich hard gemaakt voor een gezamenlijke inspanning voor versterking van de Nederlandse gastvrijheidseconomie. Ruijs: “De afgelopen jaren hebben de organisaties binnen de Nederlandse gastvrijheid nauw samengewerkt om te komen tot een visie voor de sector. We hebben concrete actieplannen gemaakt waarin staat hoe we met elkaar de concurrentiepositie van de Nederlandse gastvrijheidseconomie gaan versterken. Ik ben tevreden en trots dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.” De leden van Gastvrij Nederland bedanken Theo Ruijs voor zijn inzet de afgelopen jaren. Na het vertrek van Ruijs wordt de voorzittersrol tijdelijk belegd bij Kees van Wijk, algemeen directeur VVV Nederland. 

Gastvrij Nederland
Gastvrij Nederland - Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd – is verbonden aan VNO-NCW en MKB-Nederland en vertegenwoordigt 16 organisaties en branches in de gastvrijheidseconomie. Gastvrij Nederland spant zich in de toeristisch-recreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken, zodat toerisme en recreatie kunnen uitgroeien tot een dynamische en duurzame sector waarin bezoekers en recreanten hun voordeel doen met een hoogwaardige productbeleving tegen gunstige prijs- en kwaliteitscondities. Zij zet zich in voor een toegankelijk, veelzijdig, verrassend en hoogwaardig vrijetijdsaanbod met als doel om meer bezoekers en meer bestedingen in Nederland te genereren.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag