Nieuws

11-11-2014

Slecht parkeerbeleid funest voor binnenstad

Het is de hoogste tijd dat gemeenten en parkeerbedrijven werk maken van goed bereikbare en gastvrije parkeervoorzieningen met een klantvriendelijk parkeertarief. Stijgende parkeertarieven maken binnensteden minder aantrekkelijk voor consumenten en ondernemers. Door het wegblijven van bezoekers, teruglopende bestedingen en oplopende leegstand van winkelvastgoed staat de leefbaarheid van binnensteden onder druk. Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de ANWB trekken gezamenlijk aan de bel en hebben hun zorgen gebundeld in het paper ‘Parkeren in de binnenstad’.

Parkeerexploitanten en gemeenten moeten een gebaar van gastvrijheid maken om de economische ambities van een binnenstad waar te maken. Winkeliers en horeca zijn voor hun omzet afhankelijk van de bereikbaarheid van hun onderneming. Een binnenstad zonder winkels en horeca is niet voor te stellen. Ook voor consumenten heeft een binnenstad met winkels een grote aantrekkingskracht.

De bezoeker betaalt de rekening
Het parkeerbeleid van gemeenten is van grote invloed op hoe bezoekers de binnenstad beleven. De 660 miljoen euro aan opbrengsten uit parkeren die gemeenten in 2014 verwachten, komt grotendeels uit de zak van de kortparkeerder, dé bezoeker van de binnenstad. Maar de bezetting van de parkeervoorzieningen neemt steeds verder af. Het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen is over de periode 2008-2013 met 16% gedaald1.

Betalen per minuut
Almaar stijgende parkeertarieven en niet-klantvriendelijke tijdseenheden (bijvoorbeeld betalen per uur) raken consumenten en dus ondernemers in de binnenstad. Attje Kuiken, Tweede Kamerlid PvdA en indiener van het wetsvoorstel Parkeren per minuut: “Betalen per minuut is fatsoenlijk en zorgt voor transparantie op de parkeermarkt”. De drie organisaties ondersteunen dit voorstel en breken een lans om het parkeren per minuut in te voeren. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat 68% van de leden2 daar voorstander van is, zelfs als dit betekent dat de tarieven licht stijgen. De consument betaalt in 2014 gemiddeld 11% te veel aan parkeerkosten omdat er nog geen parkeren per minuut is ingevoerd, blijkt uit de Nationale Parkeertest van Detailhandel Nederland (2014).

Aanbevelingen
Data over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen moet volgens de organisaties beter digitaal ontsloten worden voor consument en ondernemingen. Als parkeerkosten automatisch achteraf voldaan kunnen worden, net als bij een telefoonrekening, ervaart de consument meer gemak en minder barrières om te parkeren in de binnenstad. Daarnaast zouden gemeenten meer blauwe zones moeten instellen. Vaak is dit al voldoende om vraag en aanbod op parkeergebied te reguleren. Nu doen gemeenten dat vaak niet omdat parkeerboetes die worden uitgedeeld in blauwe zones ten gunste komen van het Rijk.

1 Parkeeradviesbureau Spark en de Erasmus Universiteit van Rotterdam, 2014
2 ANWB, Parkeeronderzoek 2013
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag