Nieuws

18-09-2014

Compleet vernieuwde uitgave van Handboek Evenementen Maken

De VVEM komt volgend jaar met een compleet vernieuwde uitgave van het Handboek Evenementen Maken, het handboek dat al tien jaar de standaard zet in de markt. De nieuwe en volledig geactualiseerde versie wordt in full colour uitgebracht. Daartoe heeft het bestuur van de VVEM besloten.

Het Handboek Evenementen Maken is het complete handboek voor iedereen die zich actief met evenementen bezighoudt. De essentiële juridische, organisatorische en technische vakkennis is in dit boek bijeengebracht. Alle onderwerpen worden systematisch behandeld, van vergunningverlening tot locatie, risicoanalyse en scenariodenken, vervoer en verkeer, milieu en natuur, horeca, publieksveiligheid en crowdmanagement, podiumtechniek en de verplichtingen die een evenement heeft naar medewerkers en bezoekers. Het boek geeft heldere definities, behandelt de relevante wet- en regelgeving en bevat daarnaast een schat aan praktische informatie en checklists voor het organiseren van een goed en veilig evenement. Kortom, een onmisbaar naslagwerk zowel voor organisatoren en gemeentelijke diensten als voor locaties, toeleveranciers en opleidingen.

Sinds het verschijnen van de eerste editie van het Handboek Evenementen Maken (2004) heeft de evenementenwereld zich in hoog tempo ontwikkeld. Er zijn meer evenementen dan ooit, veel meer mensen werken in de sector. Social media en nieuwe technologie hebben nieuwe uitdagingen en mogelijkheden gebracht, de wet- en regelgeving is op tal van punten gewijzigd en op het gebied van veiligheid zijn nieuwe inzichten ontstaan door recente ervaringen en wetenschappelijke studies. Hoewel het Handboek tussentijds nog regelmatig is bijgewerkt, is nu de tijd rijp om het grondig te actualiseren en uit te breiden.

Hèrald van de Bunt, voorzitter van de Vereniging van EvenementenMakers: "Als vereniging willen we de professionele vakkennis toegankelijk maken voor iedereen die bij evenementen betrokken is of daarvoor opgeleid wordt. De grote vraag naar het Handboek bewijst dat de markt daar ook behoefte aan heeft. Met deze nieuwe editie brengen we het Handboek weer helemaal bij de tijd."

Auteur Mr. B. Willem Westermann, uitvoerend secretaris van de VVEM: "Voor mij is het een mooie uitdaging om de nieuwste inzichten in het Handboek te verwerken. Met de publicaties die de laatste jaren nationaal en internationaal zijn verschenen zal ik er nog meer verdieping in kunnen brengen."

Het nieuwe Handboek Evenementen Maken zal verschijnen in de loop van 2015.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag