Nieuws

10-07-2014

CLC-VECTA en NHTV starten samenwerking voor meerjarig onderzoek

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication en NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda – Academy for Leisure, hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van CLC-VECTA hun voornemen tot een intensieve samenwerking in meerjarig onderzoek met de ondertekening van een intentieverklaring bestendigd.

Onderzoek borgen en professionaliseren
“Onderzoek is de basis (naast het “buikgevoel”) voor veel besluiten. In de realisatie van onze doelstellingen als vereniging, zijn we van mening dat onderzoek binnen verenigingsverband structureel geborgd en verder geprofessionaliseerd moet worden ten einde leden optimaal te ondersteunen op dit vlak. Met de NHTV zijn we erin geslaagd, onder de vlag van ons Live Communication Research Center, een samenwerkingsvorm te ontwikkelen die dat mogelijk maakt”, aldus Gert-Jan van den Nieuwenhoff, voorzitter CLC-VECTA.

CELTH Fonds
Het CELTH Fonds haakt als subsidieverstrekker aan bij de samenwerking. Het Centre of Expertise Leisure, Tourism en Hospatility (CELTH) is erop gericht om kennis over leisure,
toerisme en hospitality te ontwikkelen en verspreiden, zodat dit domein nog beter in staat is om de duurzame economische ontwikkeling van de Nederlandse samenleving mede aan te jagen. Mede dankzij de bijdrage van het (CELTH) wordt het mogelijk om gedurende drie jaar praktisch onderzoek te doen met bruikbare uitkomsten voor de leden van CLC-VECTA.

Enorme meerwaarde
De heer Arend Hardorff, directeur NHTV, zegt erg trots te zijn op de samenwerking tussen het onderwijs en de branchevereniging. “De samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven levert voor beide een enorme meerwaarde op. De focus van de kennisoverdracht tussen CLC-VECTA en NHTV ligt op Conceptvorming, Business- en Verdienmodellen en Social Media. We streven ernaar de leden van CLC-VECTA innovatieve kennis te bieden, maar kunnen door de ervaring van CLC-VECTA ook weer ons eigen onderwijsprogramma verbeteren. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking”. 

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag