Nieuws

30-05-2014

Peiling toekomstvisie gastvrijheidsector afgerond

Een aantal weken geleden startte Gastvrij Nederland (GN), de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, een peiling onder gastvrijheidondernemers. Doel: de visie op de gastvrijheidseconomie verder aanscherpen met meningen uit de sector. Met deze visie brengen we in kaart wat er nodig is om Nederland als toerisme- en recreatiebestemming ook in de toekomst succesvol te laten zijn.

Op de toekomst voorbereid
De Nederlandse gastvrijheideconomie staat voor grote uitdagingen. Onze gasten zijn aan het veranderen en we concurreren met de hele wereld en elkaar. Hoe houden we onze sector vitaal? Hoe verbinden we de diversiteit van onze sector – nationaal, regionaal en lokaal; publiek en privaat - zodanig dat we de economische betekenis van onze sector vergroten? Om antwoord te geven op deze vraag heeft Gastvrij Nederland een visie voor de gastvrijheidsector neergelegd. Aan de hand van deze visie gaan we de concurrentiepositie van de bestemming Nederland versterken.

Peiling
Om te toetsen of de visie ook voldoet aan verwachtingen en ideeën die leven onder gastvrijheidondernemers, lanceerde Gastvrij Nederland ruim een maand geleden een online peiling. De peiling is uitgezet bij ondernemers, maar ook bij werknemers bij vele andere partijen die betrokken zijn bij de gastvrijheidsector (overheden, onderwijs, kennisinstellingen). Via deze peiling kon iedereen zijn/haar mening geven over de sectorvisie. Een kleine 200 personen vulden de enquête in. Hiervan waren er 160 ondernemer. Gastvrij Nederland dankt alle deelnemers hartelijk voor hun reacties en ideeën.

Vakmanschap, gastvrijheid en samenwerking
Deelnemers konden hun mening geven over een aantal stellingen over de toekomst van Nederland als toeristische en recreatieve bestemming. De insteek: wat is ervoor nodig om ook in de toekomst concurrerend te kunnen zijn? 79% denkt dat het nodig is om te investeren in goed personeel, 75% dat we meer moeten samenwerken binnen en buiten de sector en 63% denkt dat het nodig is om iets verrassends te bieden om meer gasten te krijgen. Op de vraag wat de sterke punten zijn van de Nederlandse gastvrijheidseconomie, antwoordde 65% van de ondervraagden met ons veelzijdige landschap. Immers, Nederland biedt veel diversiteit (landschap, natuur en steden) op weinig vierkante kilometers. Ook Fietsen & wandelen scoorde hoog met 62% en zo ook water met 57%. Op het gebied van binnenlands toerisme en recreatie vindt 75% van de ondervraagden dat een persoonlijke, gastvrije benadering van gasten kan bijdragen aan meer bezoekers uit eigen land. Ook samenwerking met andere ondernemers (67%) en onze sterke punten (water, fietsen en bijzondere steden) beter uitnutten, wordt door 56% van de deelnemers gezien als belangrijk. Als onderwerpen die voor de toekomst het belangrijkste zijn, noemde 73% vakmanschap en gastvrijheid en 72% samenwerking binnen en buiten de sector.

Hoe nu verder?
Met de resultaten uit de peiling wordt de sectorvisie verder aangescherpt. Vervolgens zal de komende maanden worden gewerkt aan de uitwerking van een aantal actiepunten om de nodige veranderingen te organiseren.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag