Nieuws

28-03-2014

Vernieuwde leisure leefstijlen brengen gehele verblijfssector Nederland in beeld

Provincies en ondernemers blij met de nieuwe leefstijlsegmentatie ten behoeve van de gastvrijheideconomie

RECRON heeft met acht provincies/toeristische organisaties gezorgd voor de vernieuwing, doorontwikkeling en verbreding van de leisure leefstijlen. Met de vernieuwde leefstijlen, die de gehele verblijfssector in beeld brengen, hebben ondernemers en provincies inzicht in de vakantiewensen/-behoeften van de Nederlanders, kunnen zij het gastvrijheidbeleid de komende jaren verder vormgeven/ontwikkelen en kunnen zij de gastvrijheideconomie in de regio stimuleren. De resultaten van het vernieuwde leefstijlonderzoek zijn woensdag 19 maart j.l. door RECRON overhandigd aan de deelnemende provincies en aan de gecertificeerde RECRON Adviseurs.

Met de uitbreiding van deze leisure leefstijlen komt de gast in de gehele verblijfssector in Nederland in beeld. Zo ontstaat er inzicht in de gast in de volle breedte, inclusief gasten van kampeer- en bungalowbedrijven, hotels, hostels, pensions en B&B’s. Hiermee kunnen de leefstijlen gebruikt worden bij de ontwikkeling en uitvoering van bedrijfsstrategieën in alle vormen van verblijf. Deze nieuwe kennis en gezamenlijke kennisproducten zijn nuttig voor de overheden, ondernemers en het onderwijs. Het stimuleert het marktaandeel van het binnenlands verblijf en stimuleert de kanteling in aanbodgericht naar vraaggericht ondernemen. Naast de mogelijkheden voor ondernemers en provincies bieden de leisure leefstijlen ook mogelijkheden voor andere sectoren zoals de cultuursector, binnenstedelijke vraagstukken of vraagstukken over gebiedsontwikkeling.

De leefstijlsegmentatie (recreantenatlas) is in 2008 onder de naam RECRON Innovatie Campagne gelanceerd. Ruim 800 ondernemers in gastvrijheid beschikken over deze verblijf- of dagrecreantenatlas en/of werken ermee. Daarnaast wordt de methodiek gebruikt door tien provincies, 14 MBO-opleidingen (>400 studenten) en hogescholen (waaronder de NHTV). Inmiddels zijn ook meer dan 325 gemeenten ‘ingekleurd’.

De methodiek is gebaseerd op het psychografische Brand Strategy Research model (BSR®-model) van onderzoeksbureau SmartAgent Company en is gekoppeld aan data van het NBTC-NIPO Research. Het stelt de wensen en voorkeuren van vakantiegangers en recreanten centraal en geeft daarmee een waardevolle aanvulling ten opzichte van demografische segmentatie. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld hun aanbod nog beter afstemmen op de behoefte van hun gasten. Overheden kunnen met de methodiek sturen op een sterke vraaggerichte gastvrijheidinfrastructuur. Dit is niet alleen van belang voor de ontspanning van gasten, maar ook van vitaal belang voor de Nederlandse economie. Het BSR®-model wordt ook door diverse andere sectoren gebruikt, zoals de detailhandel en de zorgsector.

De vernieuwde leisure leefstijlen zijn mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Provincie Limburg, Vrijetijdshuis Brabant, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Holland, Kennispunt Oost, Recreatieschap Drenthe/Provincie Drenthe en Provincie Fryslân, RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag