Nieuws

27-03-2014

Sauna en Wellness voor veel meer Nederlanders toegankelijk

Leefstijlonderzoek laat zien waar de groeimogelijkheden liggen voor sauna en wellness

Sauna en Wellness Nederland, de brancheorganisatie voor alle bedrijven in de sauna- en wellness-sector, heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de beleving van mensen die sauna en wellness faciliteiten NIET bezoeken. Het onderzoeksrapport "drempels en voorwaarden wellness bezoek" laat duidelijk zien waar de groeimogelijkheden (en onmogelijkheden) liggen om nieuwe (sauna en wellness) (doel)groepen aan te trekken. De kenmerken van nieuwe potentiƫle groepen worden op een rij gezet en de benaderingsstrategie wordt uit de doeken gedaan. Helder, concreet en eenduidig. Het rapport wordt 30 maart 2014, op de Wellness Lounge (vakbeurs voor de spa-, sauna- en thermenbranche) door Willem Kraanen, manager Sauna en Wellness Nederland, aan Frans Heslinga, directeur Infinity Events BV en tevens beursorganisator Wellness Lounge, overhandigd.

De sauna en wellness sector in Nederland heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Het aanbod van sauna en wellness faciliteiten is zeer uitgebreid. Toch maken de meeste Nederlanders nog geen gebruik van wellness voorzieningen. Sauna en Wellness Nederland heeft SmartAgent opdracht gegeven dit te onderzoeken. In het onderzoek wordt uitgebreid ingegaan op de beleving van zeven verschillende leefstijlen met betrekking tot sauna en wellness. De zeven leefstijlen zijn al eerder in de dagrecreatie gebruikt (RECRON Leisure Leefstijlen). Het onderzoek heeft aansluiting bij een eerder onderzoek "Preventieve wellness, ook in Nederland" (2012).

Drempels en voorwaarden wellness bezoek In het onderzoeksrapport komt de participatie van sauna en wellnessbezoek als eerste aan bod, gevolgd door het leefstijl- en demografisch profiel van de niet-bezoeker. Vervolgens wordt gekeken naar het imago van wellness, de waardering die mensen nu voor wellness hebben. Er wordt ingegaan op de drempels die de verschillende leefstijlen ervaren om naar de sauna te gaan en de voorwaarden die zij aangeven waaronder zij een bezoek zouden overwegen. Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen over welke groepen kunnen worden aangetrokken tot wellness activiteiten en op welke manier.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag