Nieuws

10-04-2014

Input overheden gevraagd over toekomstvisie gastvrijheidsector

Bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincies en rijksoverheid kunnen actief meedenken over de toekomst van de gastvrijheidsector. Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd ontwikkelt een toekomstvisie voor deze voor Nederland belangrijke branche. De sector is de derde werkgever van Nederland en kan met een grotere omzet de economie als geheel versterken. Dit is van groot belang voor de lokale, regionale en nationale marketing en de concurrentiepositie. Via een peiling kunnen beleidsmakers tot 2 mei hun input geven voor de toekomstvisie.

Op uitnodiging van minister Kamp van Economische Zaken ontwikkelt Gastvrij Nederland samen met de sector en enkele topondernemers een toekomstvisie voor de gastvrijheidseconomie volgens de 'topsectormethode'. De insteek van de concept-visie is om met elkaar de gastvrijheidsector te versterken door van Nederland het land te maken met de meeste verschillende belevenissen per vierkante kilometer. Onder meer door het aanbod van verschillende ondernemers slim te combineren, door innovatie in het aanbod en het opleiden van excellent personeel.

Brede expertise nodig
Voor een succesvolle aanpak is samenwerking met organisaties binnen en grenzend aan de sector essentieel. Ook gemeenten, provincies en rijksoverheid hebben een belangrijke rol in het scheppen van randvoorwaarden om de sector te versterken. Daarom vraagt Gastvrij Nederland de expertise van onder meer bestuurders, ambtenaren, onderwijs- en kennisinstellingen en natuurbeheerders.
Op www.gastvrij-nederland.nl/visie kunnen zij via een korte peiling hun mening geven. Hier vinden ze ook meer informatie over de toekomstvisie en interviews met kopstukken uit de sector. Invullen van de peiling kan tot 2 mei a.s.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag