Nieuws

11-03-2014

Noordvleugel zet in op slimme groei gastvrijheidseconomie

Maandagavond 10 maart presenteerde Gastvrij Nederland in de personen van Theo Ruijs en Merlijn Pietersma de Topsector visie Vinden, Verrassen en Verbinden van de gastvrijheidseconomie aan het bestuur van de Noordvleugel (bestuurders Noord-Holland, Flevoland en Utrecht). De Gastvrijheidssector werd goed gehoord door de bestuurlijke top van  dit deel van Nederland.

De bestuurders stemden in met de stelling dat de metropool Amsterdam slim kan blijven groeien door toeristen verder te spreiden in de regio. Het pleidooi van Theo Ruijs om overheidsgrenzen los te laten als het om gastvrijheidsbeleid gaat, werd omarmd. "Voor internationale gasten biedt de verbinding en integratie van iconen van Amsterdam en Utrecht veel meerwaarde", aldus Ruijs. Bestuurders spraken hun commitment uit om zich als overheid verder te 'verbinden'. Ruijs: "Gasten denken in hun vrije tijd niet in overheidsgrenzen".

De uitdaging voor de Noordvleugel is nu om de lijn van minister Kamp om de gastvrijheidseconomie als topsector te beschouwen ook in de drie provincies door te zetten. "Betrek daarom de ondernemers in de regio", luidde het pleidooi vanuit Gastvrij Nederland. De bestuurders toonden zich daarop goed doordrongen van de kansen die de gastvrijheidsondernemers in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland bieden. De Noordvleugel wil dan ook actief meedenken in de verdere afronding van de landelijke topsector visie voor de gastvrijheidseconomie.

Theo Ruijs is voorzitter van het Topteam gastvrijheidseconomie. Merlijn Pietersma is lid van de Nationale Raad van Gastvrij Nederland namens RECRON. 

Samenstelling bestuurlijk overleg Noordvleugel

Het bestuurlijk overleg Noordvleugel en samenwerking bestaat uit de drie commissarissen van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en de drie burgemeesters Amsterdam, Utrecht en Almere en gedeputeerden EZ en deportefeuillehouders EZ van de twee stadsregio’s en het ministerie van EZ in de persoon van de regioambassadeur.

Provincie Flevoland  cdK Verbeek, Gedeputeerde Witteman
Provincie Noord-Holland     cdK Remkes, Gedeputeerde Van Run
Provincie Utrecht  wnd cdK Van Beek, Gedeputeerde Van Lunteren
Gemeente Amsterdam  burgemeester Van der Laan (voorzitter)
Gemeente Utrecht  burgemeester Van Zanen
Gemeente Almere  burgemeester Jorritsma
Gemeente Amsterdam  wethouder Gehrels
 Gemeente Utrecht  wethouder De Rijk
 Gemeente Almere  wethouder Scholten
 Bestuur Regio Utrecht  burgemeester Van 't Veld
 Stadsregio Amsterdam  wethouder Groot
 Ministerie van EZ  de heer Hameleers
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag