Nieuws

26-02-2014

Belangen recreatie en toerisme wegen mee bij plaatsen windmolens voor de kust

Naar aanleiding van het voornemen van het kabinet om windmolens op de Noordzee te plaatsen voor duurzame energie, heeft Gastvrij Nederland actie ondernomen richting het ministerie van Economische Zaken. Hoewel Gastvrij Nederland de duurzame ambities van het kabinet ondersteunt, maakt Gastvrij Nederland zich ernstig zorgen de effecten van windmolens aan de kust voor recreatie en toerisme. Om dit bij de minister onder de aandacht te brengen heeft Gastvrij Nederland een brief gestuurd naar minister Kamp. Als reactie hierop heeft minister Kamp aangegeven bij de afweging of er windmolens binnen of buiten de 12-mijlszone worden geplaatst, rekening te houden met de belangen van de gastvrijheidsector. Gastvrij Nederland houdt vinger aan de pols bij de verdere onderzoekstrajecten van het ministerie.

- Zie ook ook het NOS-artikel 
- Zie ook het persbericht van de RECRON 
- Zie ook het persbericht van de HISWA 
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag