Nieuws

16-01-2014

Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) nog toegankelijker voor organisatoren van internationale congressen

Het in 1986 opgerichte Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) is bedoeld om organisatoren van internationale, meerdaagse congressen in Nederland meer financiële zekerheid te geven. Het fonds helpt congresorganisatoren om opstartkosten en andere financiële risico’s af te dekken tot een bedrag van € 90.000,- en dient als stimulans om internationale congresinitiatieven van de grond te krijgen. Het VGF combineert twee afzonderlijke regelingen; een Voorfinancieringsregeling en een Garantstellingsregeling.

Nieuwe voorwaarden

Onder leiding van het nieuwe bestuur zijn de voorwaarden van het VGF versoepeld:
De voornaamste wijziging is dat het VGF nu voor 100% garant staat. Voorheen moest de organisator zelf een derde garantsteller vinden voor 25% van het garantiebedrag.
De termijn voor het indienen van een aanvraag is bijgesteld naar uiterlijk acht maanden voor aanvang van het congres. Voorheen was dat twaalf maanden.
De congresbegroting dient opgesteld te worden door een partij die aantoonbare ervaring heeft in het organiseren van een internationaal, meerdaags congres in plaats van de verplichting dat deze opgesteld moest worden door een Professional Congress Organiser (PCO).

Nieuw bestuur
De volgende personen zijn onlangs toegetreden tot het bestuur van het VGF:
Maurits van der Sluis (Amsterdam RAI) – penningmeester
Carola van der Hoeff (International Pharmaceutical Federation) – bestuurslid
Sander de Hoop (SdH Event Management) – bestuurslid
Professor Willem van Mechelen (VUMC) - bestuurslid

Per 1 januari 2014 is mevrouw Atty van der Schoot, voorheen secretaris van de stichting, benoemd tot Directeur VGF. De heer Hans den Dekker (Shared Lessons Learned) is voorzitter van het VGF. En de heer Eric Bakermans heeft namens NBTC (Nederlandse Bureau voor Toerisme & Congressen) een adviserende rol binnen het fonds.

Naamsbekendheid vergroten
Het VGF en NBTC hebben hun bestaande samenwerking geïntensiveerd. Gezamenlijk hebben ze Paul Gruijthuijsen aangesteld die de komende twee jaar de opdracht heeft om de bekendheid van het VGF te vergroten. Het actief benaderen van de Nederlandse en Internationale congresmarkt zal niet alleen leiden tot een grotere bekendheid van het VGF, maar zal er, direct en indirect, ook zeker toe leiden dat er meer initiatieven van de grond gaan komen voor de organisatie van internationale meerdaagse congressen.

Nieuwe website
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Voorfinancierings- & Garantiefonds dan kunt terecht op de nieuwe website http://www.vgfholland.nl
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag