Nieuws

26-08-2013

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! Woensdag 4 september bij Materia te Amsterdam

12.00 – 17.00 uur uitnodiging voor snelle beslissers

Naar een ‘topsector-proof’ visie op de ontwikkeling van de Nederlandse gastvrijheidseconomie

Gastvrij Nederland is door het Ministerie van Economische Zaken gevraagd een topsector-proof visie op te stellen voor de gastvrijheidseconomie. Sinds de juli maandheeft het topteam gastvrijheidseconomie onder begeleiding van het bureau BoerCroon stappen gezet die de sector in de volle breedte helpen. Eind oktober wordt een eerste rapportage aangeboden aan Minister Kamp.

Op woensdag 4 september heeft de kick-off bijeenkomst plaats in de spannende omgeving van het Materia Inspiration Centre te Amsterdam. Voor deze middag zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor ondernemers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen, maatschappelijk middenveld en overheden. Tijdens dezebijeenkomst vragen wij u bij te dragen aan de visie-ontwikkeling van onze sector.

Veel informatie is reeds door het Topteam gedeeld, verwerkt, geclusterd en van prioriteit voorzien. Er is gesproken over de randvoorwaardelijkheid van de sector, de ambities en de positie binnen het economische en maatschappelijke krachtenveld. Indien u zich inschrijft voor deze bijeenkomst ontvangt u voor 1 september een beknopt overzicht van de voorlopige resultaten opdat u goed voorbereid uw bijdrage kunt leveren.

De gastvrijheidseconomie kenmerkt zich door een hoge diversiteit op nationaal en regionaal niveau: diverse actoren (ondernemers, overheid, onderwijs) en subsectoren verbinden de sector richting de gast. Tijdens de bijeenkomst willen we de kracht van deze verbinding benutten. Wij richten ons met het aan de Minister eind oktober aan te bieden visiedocument primair op (de verdieping van) de thema’s die in de toekomst bepalend zijn voor de vitaliteit van de sector.

Locatie: Materia
Pedro de Medinalaan 1B, Amsterdam

Programma

12.00 – 12.50    Lunch en ontmoeting

12.50 – 14.00    Plenair deel met informatie over de topsectoren aanpak van Economische Zaken, de positie van de gastvrijheidseconomie daarin, visieaanpak en voorlopige stand van zaken

14.00 – 15.45    Parallelle sessies

15.55 – 17.00    Onder leiding van BoerCroon zullen de uitkomsten van de afzonderlijke parallelsessies met elkaar worden gedeeld.

17.00 – 18.00    Informeel samenzijn

U kunt uw belangstelling voor deelname aan deze bijeenkomst kenbaar maken aan mevr. Karia via karia@vno-ncw.nl onder vermelding van GNMAT 01

Het verdient aanbeveling snel te reageren. De beschikbare capaciteit bij Materia is beperkt. U ontvangt een bevestiging over de status van uw registratie binnen 48 uur na verzending van uw reactie.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag