Nieuws

02-07-2013

Topteam gastvrijheidseconomie gepresenteerd

Op initiatief van Minister Kamp van Economische Zaken is vandaag gestart met de voorbereidingen voor een ‘topsector-proof’ visie op de ontwikkeling van de Nederlandse gastvrijheidseconomie. Doel is te komen tot bouwstenen en concrete initiatieven die de Nederlandse concurrentiekracht versterken samenkomend in een langere termijnvisie ‘Gastvrijheid van wereldklasse’.

In de visie zal bijvoorbeeld aandacht worden geschonken aan bouwstenen als innovatie, internationalisering, regelgeving, publiek-private samenwerking, human capital en duurzaamheid.
Naast de vraag hoe de zelfstandige economische betekenis van de sector kan worden verhoogd, zullen cross-overs worden verkend tussen de gastvrijheidssector en andere sectoren.

Het topteam gastvrijheidseconomie is als volgt samengesteld:
Theo Ruijs, voorzitter topteam, voorzitter Gastvrij Nederland, directeur Hotel Theater Figi & Slot Zeist
Alex van Hooff, directeur Burgers’ Zoo
Cees Slager, directeur Molecaten
Ger Swinkels, directeur restaurant De Zwaan, Valkenswaard
Seger van Voorst tot Voorst, directeur Nationale Park de Hoge Veluwe
Hein van Oorschot, voorzitter College van Bestuur NHTV
Jos Vranken, directeur NBTC Holland Marketing
Guido Landheer, directeur Topsectoren en Industriebeleid Ministerie van Economische Zaken

Het topteam gastvrijheidseconomie kent vertegenwoordigers van het grootbedrijf, MKB, kennisinstellingen en rijksoverheid. Het topteam - dat wordt bijgestaan door BoerCroon - zal de contouren van de lange termijn visie schetsen, waarbij de aan de gastvrijheidseconomie gerelateerde branches zorg zullen dragen voor de gewenste verbijzondering en verdieping.

Gastvrij Nederland presenteert op 31 oktober de gezamenlijke visie ter gelegenheid van het seminar ‘Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025’. Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan Minister Kamp.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag