Nieuws

14-03-2013

Kamp: Topsectorenaanpak voor gastvrijheidseconomie

Gastvrij Nederland is verheugd over de uitkomsten van het politiek debat over de gastvrijheidseconomie. Fracties en Minister zijn eensgezind in hun waardering voor het grotere belang van de sector voor de Nederlandse economie en samenleving. Gastvrij Nederland is verheugd over het uitgesproken commitment van de minister voor de sector.
Het gehele politieke spectrum heeft de gastvrijheidseconomie ontdekt als relevante speler bij de vormgeving van de aantrekkelijkheid van de vestigingsplaats Nederland.

Minister Kamp zegde toe een actieve topsectoraanpak voor de gastvrijheidseconomie voor te staan teneinde de relatie tussen ondernemingen, kennisinstellingen en mede-overheden te bevorderen. De goede ontwikkelingen ten aanzien van het ondernemingsdossier en het substantieel terugdringen van de regeldruk werden herbevestigd. Gemaakte afspraken over de regelluwe zone zullen de komende tijd in nauwe afstemming met de sector in Zeeland een eerste begin krijgen.

Gebruik van het Ondernemingsdossier en het ontwikkelen van een handboek voor de sector en handhavers bieden concrete mogelijkheden tot verminderde regeldruk. Minister Kamp zegde toe om regeldrukwaakhond ACTAL te vragen een onderzoek te starten hoe het een tandje minder kan, zonder de veiligheid van de recreant uit het oog te verliezen.
De VVD pleitte voor systeemtoezicht op bedrijven die hun zaken beter op orde hebben dan wettelijk nodig is. Als het centrale kwaliteitsmanagementsysteem van deze bedrijven goed is volgen er minder controles op de verschillende vestigingen. De overheid kan de controlecapaciteit vervolgens richten op bedrijven met een hoger risicoprofiel. Minister Kamp gaf aan dat zijn ministerie hard aan het werk is om dit mogelijk te maken.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag