Nieuws

08-02-2013

Algemeen Overleg gastvrijheidseconomie verschoven naar woensdag 13 maart 2013 van 14.00 – 16.00 uur

Het geplande AO gastvrijheidseconomie dat op donderdag 14 februari zou plaatshebben is opnieuw opgeschort. Op verzoek van de Minister van Economische Zaken is hiertoe besloten. De nieuwe datum voor het Algemeen Overleg is vastgesteld op woensdag 13 maart van 14.00 – 16.00 uur.

Gastvrij Nederland betreurt dit tweede uitstel. Tegelijkertijd spoort Gastvrij Nederland u van harte aan uit eerste hand kennis te nemen van het politieke debat tussen Minister Kamp van Economische Zaken en de dames en heren politici van de commissie EZ van de Tweede Kamer. In elk geval een Minister die blijk heeft gegeven werk te willen maken van de agenda van de sector.

Na afloop van het Kamerdebat heeft voor de belangstellenden van het Kamerdebat een informeel samenzijn plaats georganiseerd door Gastvrij Nederland bij café - brasserie Dudok in Den Haag (Hofweg 1a). U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Met het oog op een goede organisatie van het informele programma vanaf 16.00 uur verdient het aanbeveling uw verwachte aanwezigheid in Dudok te communiceren met mevrouw Maya Karia (karia@vno-ncw.nl).
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag