Nieuws

24-12-2012

Henk Kamp minister gastvrijheidseconomie

Gastvrij Nederland is zeer ingenomen met de nieuwe verdeling van portefeuilles binnen het ministerie van Economische Zaken. Door het voortijdige vertrek van staatssecretaris Co Verdaas heeft minister Henk Kamp de portefeuille gastvrijheidseconomie naar zich toe getrokken. Op donderdag14 februari 2013 zal hij van 14.00 – 16.00 uur als verantwoordelijk bewindspersoon deelnemen aan het Algemeen Overleg gastvrijheidseconomie.

Gastvrij Nederland spreekt de verwachting uit tezamen met het departement Economische Zaken en andere betrokken departementen nieuwe stappen te zetten naar een betere verankering en integratie van de gastvrijheidseconomie binnen de beleidsafwegingen van de rijksoverheid in de komende periode.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag