Nieuws

30-08-2012

Gastvrijheidssector biedt Nederland 50.000 banen extra

Kamerleden beloven zich sterk in te zetten voor de gastvrijheidseconomie

Op 29 augustus organiseerde Gastvrij Nederland een verkiezingsdebat met VVD, SP, CDA, PvdA, D66 en CU. De Kamerleden gingen in gesprek over investeringsruimte, regeldruk, Holland-promotie en eenintegrale aanpak voor de gastvrijheidssector vanuit de overheid. De Kamerleden toonden zich positief over de sector en vinden dat de sector hoger op de politieke agenda moet komen. Ter afsluiting van het debat bood Theo Ruijs, voorzitter van Gastvrij Nederland, de Kamerleden 50.000 extra banen aan in de gastvrijheidssector.

Economisch belang meer dan 37 miljard
Kees van der Most van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen gaf een korte stand van zaken over de sector. Hieruit werd duidelijk dat de sector groter is dan 37 miljard omzet op jaarbasis, aangezien zaken als vrijetijdsbesteding van minder dan 2 uur en funshoppen niet worden meegenomen. Hij waarschuwde dat de concurrentiepositie van Nederland onder druk staat: het inkomend toerisme naar Nederland groeit minder hard dan in andere landen en tegelijkertijd gaan steeds meer Nederlanders op vakantie naar het buitenland.

Kamerleden: gastvrijheidssector moet hoger op politieke agenda
Alle Kamerleden waren van mening dat de sector hoger op de politieke agenda moet komen. Herma Boom (CDA) pleitte voor een debat over de gastvijheideconomie twee keer per jaar. Erik Ziengs (VVD) en Paulus Jansen (SP) benadrukten de rol van MKB in deze sector, dat de basis vormt voor de Nederlandse economie. Volgens Ziengs kunnen Kamerleden voor de sector ‘nog wel een tandje harder’, en hijzelf beloofde dit ook te doen. Wat betreft de Holland-promotie onderkenden alle politici dat dit zeer belangrijk is voor het imago van Nederland, maar dat er momenteel geen mogelijkheden zijn de rijksbijdrage te verhogen. Paulus Jansen (SP) daagde de sector uit met een plan te komen dat laat zien wat meer investeren in promotie voor Nederland zou opleveren. Ook de bijdrage die toerisme en recreatie kunnen leveren aan het tegengaan van krimp (Roos Vermeij, PvdA) en aan de vestigingen van buitenlandse bedrijven en hoogopgeleide werknemers (Michiel Verkoulen, D66 en Eppo Bruins, Christen Unie) werd benadrukt. Het Ondernemingsdossier (waarmee bedrijven in de sector eenvoudig gegevens beschikbaar stellen aan regelgevende instanties) werd door alle Kamerleden gezien als een uitstekend initiatief. Nu is de overheid aan zet om dit verder te implementeren.

50.000 extra banen
Aan het einde van het debat bood Theo Ruijs, voorzitter van Gastvrij Nederland, de Kamerleden 50.000 extra banen aan in 2020. Bij een gemiddelde jaarlijkse reƫle groei van 1,5% van de omzet (bron: Ecorys) kan de sector dit realiseren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat de politiek hiervoor de voorwaarden schept.
Nieuwsoverzicht
Vlnr. Theo Ruijs (voorzitter Gastvrij Nederland), Paulus Jansen (Tweede Kamerlid SP), Erik Ziengs (Tweede Kamerlid VVD), Herma Boom (aspirant Tweede Kamerlid CDA) en Roos Vermeij (Tweede Kamerlid PvdA)
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag