Nieuws

02-03-2010

Verdwijnen van vakantiespreiding slecht idee

Gastvrij Nederland, de koepel van bedrijven in het toeristisch, recreatief -,  horeca en vrijetijdsdomein, ziet niets in het CDA-plan om de vakantiespreiding af te schaffen. De ondernemerskoepel voorziet een forse overtekening van vakantiebestemmingen en extreme drukte op de wegen op het moment dat de vakantiespreiding verdwijnt.

Nu reeds zorgen schoolvakanties met spreiding voor grote pieken in het vakantieverkeer. De spreiding van de mei-, zomer- of herfstvakantie maakt het mogelijk het beschikbare aanbod voor een groter publiek betaalbaar aan te bieden. Het is aannemelijk dat een beperkt aantal accommodaties bij fors hogere vraag tot aanzienlijk hogere prijzen zal leiden. Een piekbelasting, zowel op locatie, op de weg, op het water als in de lucht, zal schadelijk zijn voor het milieu.

Een geconcentreerde vakantieperiode leidt voor grote groepen deelnemers onvermijdelijk tot vakantiestress. Niet voor niets gelden in Nederland voor de (zomer)vakantie verplichte data en voor de overige vakanties adviesdata. Doel daarvan is het voorkomen van overvolle recreatieparken, campings, hotels en andere vrijetijdsbestemmingen. Ook het aanbieden van een verantwoorde kwaliteit staat daarmee op een gespannen voet.

Gastvrij Nederland roept de rijksoverheid op haar regiefunctie bij het vaststellen van verplichte vakantiedata en overige vakantie-adviesdata zeer zorgvuldig én regiospecifiek voor meerdere jaren vast te stellen. Hiermee wordt recht gedaan aan de belangen van veruit de meeste consumenten en ondernemers. De recreatiesector is gediend met een redelijke en duidelijke spreiding in het hoogseizoen.

Samenvattend leidt één grote vakantiepiek tot een verliezersscenario voor alle partijen.
De nadelen van het verdwijnen van de vakantiespreiding zullen veel groter zijn dan de vermeende voordelen.


Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag