Nieuws

18-03-2010

10-punten plan voor nieuw toeristisch-recreatief beleid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ondernemingen en organisaties die samenwerken in Gastvrij Nederland gaan samenwerken om toerisme en recreatie te bevorderen. Hiertoe lanceren zij een 10-puntenplan. De vrijetijdssector is met 400.000 banen en 37 miljard euro omzet van significant belang voor nationale en lokale
economie.

De vrijetijdssector speelt een stevige en groeiende rol in de aantrekkingskracht van gemeenten. Het is de kunst de grote diversiteit aan bedrijven beter te betrekken bij het vormgeven van nieuwe initiatieven in het ruimtelijke domein van het stedelijk- en landelijk gebied. De vrijetijdssector is nauw verweven met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, economie en cultuur, sociale zaken, waterbeleid en natuur.

Veel gemeenten hebben of krijgen te maken met krimp. Toeristische en recreatieve voorzieningen kunnen een belangrijke economische drager vormen voor de gewenste woon- en verblijfskwaliteit. De vrijetijdssector heeft belang bij (investerings)ruimte die ze samen met gemeenten wil inzetten voor de kwaliteit van stad en landelijk gebied.

Het ligt voor de hand dat gemeenten met een aansprekend aanbod van vrijetijds -voorzieningen het daarbij zullen 'winnen' van gemeenten die deze kwaliteit niet kunnen bieden.


Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag