Nieuws

31-10-2011

Gastvrijheidssector onderwerp van serieus Kamerdebat

Gastvrij Nederland kijkt terug op een geslaagd Algemeen Overleg ‘ toerisme - gastvrijheidssector’dat op 26 oktober 2011 plaatshad. Diverse hartenkreten van de sector kregen bijval van de Tweede Kamer en staatssecretaris Bleker.

Een Kamermeerderheid wil de bezuiniging op de promotie van Nederland als toeristische bestemming deels terugdraaien. Zo bleken VVD, CDA, PVV, PvdA en D66 minder te willen bezuinigen. Bleker wacht een voorstel uit de Kamer bij de begrotingsbehandeling van EL& I af.
Het dossier toeristenbelasting vraagt focus en een agenda voor de lange termijn. De voorstellen hieromtrent vanuit de Tweede Kamer houden de druk op de ketel. De VVD wilde de belasting het liefst afschaffen. Zolang dat niet kan dient de belasting onverkort ten goede te komen aan de gastvrijheidssector. Achter de schermen zal met medewerking van alle betrokkenen echt werk gemaakt moeten worden van een andere balans tussen de noden van de sector en de inkomsten voor de gemeenten.
De gewenste liaison-officer krijgt een concrete invulling, waarbij de sector zich beter en sneller verzekerd weet op het gewenste niveau te interveniƫren.
Voortaan heeft er jaarlijks een AO ' toerisme / gastvrijheidseconomie' plaats.
Verder stemde de staatssecretaris ermee in op voorspraak van het CDA om voor de gastvrijheidssectorruimte te creƫren voor regelvrije zones. Met name zal gekeken worden of in krimpzones regels kunnen worden geschrapt.
De voortzetting van de pilot ' beheersing regeldruk gastvrijheidssector'is een nieuwe kans voor de sector tezamen met betrokken departementen haar economische potenties beter te benutten.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag