Nieuws

29-04-2011

Sectorvisie ‘versterken en veraangenamen’ enthousiast ontvangen door politiek en bedrijfsleven

Op donderdag 28 april presenteerde Gastvrij Nederland haar sectorvisie ‘versterken en veraangenamen’ te Nieuwspoort Den Haag. Staatssecretaris Bleker beloofde voor 1 juni 2011 zijn reactie hierop te zullen geven via een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd kondigde hij een Algemeen Overleg aan met de leden van de Tweede Kamer om daarin de agenda van de gastvrijheidseconomie voor de nabije toekomst te adresseren. Hij wilde hierbij scherp kijken naar de mogelijkheden van de overheid de specifieke wensen van de sector te honoreren.

Door de Tweede Kamerleden mevr Smeets (PvdA) en de heren Koppejan (CDA) en Ziengs (VVD) werd instemmend gereageerd op de getoonde eensgezindheid  en ambities van het bedrijfsleven. De sector heeft haar soortelijk gewicht waargemaakt door als hecht collectief invulling te geven aan de behartiging van gemeenschappelijke belangen. De heer Koppejan merkte op dat het beleidsterrein van de gastvrijheidseconomie geen podium is voor politieke scherpslijperij. Kamerbreed zal worden bezien waar de sector vooruit geholpen kan worden.

De heer Wientjes, - voorzitter VNO-NCW - sprak eveneens zijn bewondering uit voor het resultaat van de gezamenlijke inspanning. Het is onontbeerlijk voor een geslaagde lobby dit in georganiseerd verband te doen. De gastvrijheidseconomie heeft zich binnen de VNO-NCW paraplu in korte tijd ontwikkeld tot een gerespecteerd gesprekspartner.
Voorzitter Theo Ruijs van Gastvrij Nederland merkte op dat de betrokkenheid van de heren Bleker en Wientjes illustratief was voor de gewenste publiek-private samenwerking van de gastvrijheidseconomie.Download hier de hoge resolutie foto's.
Download hier de Sectorvisie (pdf bestand).


Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag